Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Instytucja

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Historia

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejszym centrum życia kulturalnego w tej części Europy. Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki jest  Damian Tanajewski.

Początki Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 roku, kiedy w Białymstoku została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Muzycy Orkiestry nie mieli wówczas własnej siedziby – próby i koncerty odbywały się m.in. w Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Po dwudziestu latach działalności artystycznej Orkiestra otrzymała status filharmonii i przeniosła się do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej.

9 lipca 2004 miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia budowy „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska”. Pomysłodawcą budowy opery był Marcin Nałęcz-Niesiołowski (Dyrektor instytucji w latach 1997-2011), a sygnatariuszami porozumienia Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego, Wojewodę Podlaskiego Marka Strzalińskiego i Miasto Białystok reprezentowane przez Ryszarda Tura Prezydenta Miasta Białegostoku.

W sierpniu 2005 roku, w związku z dynamicznym rozwojem artystyczno-organizacyjnym instytucji oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę na – Opera i Filharmonia Podlaska.

9 września 2005 roku, podczas uroczystego koncertu podlaskich filharmoników pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Minister Kultury Waldemar Dąbrowski i Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski podpisali umowę o utworzeniu narodowej instytucji kultury – Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

22 kwietnia 2006 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (kalendarium budowy).

Pomysł stworzenia nowoczesnego obiektu wyrósł z przekonania o konieczności istnienia centrum kulturalnego w tej części Europy. W Białymstoku, mieście łączącym Europę Zachodnią ze Wschodem,  Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki ma być ośrodkiem artystycznym otwartym na środowiska mniejszości narodowych, zainteresowanym współpracą z krajami Europy Wschodniej i krajami nadbałtyckimi.

28 września 2012 roku ma miejsce Wielka Inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Instytucja rozpoczyna swój 58. sezon artystyczny w nowej formule.

W jej bogatym i różnorodnym repertuarze znajdują się spektakle operowe, muzyczne, teatralne, a ponadto koncerty symfoniczne i – w ramach sceny impresaryjnej – koncerty muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej (patrz: Program).

Swoją siedzibę mają tu: Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespoły kameralne: Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Zespół Muzyki Dawnej CONSORT 415 oraz Quintet Dęty Blaszany Op!era Brass (patrz: Artyści).

Instytucja prowadzi różnorodną działalność teatralną i muzyczną, dysponując własnym studio nagrań oraz warunkami do realizacji radiowo-telewizyjnych. Obiekt tworzy także atrakcyjną przestrzeń konferencyjną i wystawienniczą (patrz: Odkryj Operę, Wynajem Sal).

Dzięki nowoczesnej architekturze i świetnym rozwiązaniom technologicznym OiFP-ECS gwarantuje wysoką jakość wszystkich projektów, przedsięwzięć i produkcji. Znajdują one dla siebie miejsce w atrakcyjnych przestrzeniach Dużej Sceny, Sceny Kameralnej, Amfiteatru i Foyer.

W ponad 60-letniej historii instytucji o kształcie artystycznym Orkiestry decydowali dyrektorzy:

Kazimierz Złocki (1954–1955)

Leon Hanek (1955–1958)

Jan Kulaszewicz (1958–1971)

Tadeusz Chachaj (1971–1989)

Mirosław Jacek Błaszczyk (1990–1996)

Marcin Nałęcz Niesiołowski (1997–2011)

Roberto Skolmowski (2011–2014)

Damian Tanajewski (od 2015)

 

KALENDARIUM BUDOWY

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1444399