Zapraszamy na wirtualny spacer po gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.

 
Legenda:
P0 – dolne foyer, Sala Wystawowa
P1 – górne foyer, Duża Scena, Amfiteatr, Scena Kameralna, restauracja, garderoby artystów
P3 – ogrody Opery
P8 – taras widokowy na dachu Opery