w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

1. ZAKUP BILETÓW

1.1. Sprzedaż biletów w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki (dalej jako OiFP) prowadzą kasy biletowe przy ul. Odeskiej 1 oraz przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku.
1.2. Godziny otwarcia kas:
a) ul. Odeska 1 – w sezonie artystycznym otwarte we wtorek i środę w godz. 8.30–16.00, od czwartku do niedzieli w godz. 11.30–19.00. W poniedziałki kasy biletowe są nieczynne. 
b) ul. Podleśna 2 – otwarte na godzinę przed wydarzeniami;
c) w święta, w które odbywać się będą wydarzenia, kasy biletowe będą czynne na dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia w miejscu organizowanego wydarzenia (ul. Podleśna 2 lub ul. Odeska 1);
d) godziny otwarcia kas biletowych OiFP bywają niestandardowe – są na bieżąco aktualizowane w stopce na stronie głównej.
1.3. Płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką lub kartą płatniczą.
1.4. Na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia kasa biletowa sprzedaje bilety tylko na bieżące wydarzenie.
1.5. Oprócz kas OiFP, bilety na wydarzenia OiFP można kupić także online. Obsługą sprzedaży online zajmuje się operator Bilety24, którego właścicielem jest firma Bilety24 Sp. z o.o. Patrz: Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów online, załącznik na dole strony.

2. REZERWACJA I ODBIÓR BILETÓW

2.1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerami (85) 306 75 04, (85) 306 75 06 i faksem (85) 734 19 66 oraz e-mailem: bilety@oifp.eu.
2.2. Rezerwacja dokonana będzie na numer telefonu klienta, a klient otrzyma numer rezerwacji do wykupienia biletów.

Bilety indywidualne

2.3. Rezerwacja biletów indywidualnych dokonywana drogą elektroniczną jest ważna od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z OiFP z numerem rezerwacji do wykupienia biletów. OiFP potwierdza rezerwacje elektroniczne w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.4. Możliwość rezerwacji biletów indywidualnych kończy się na 7 dni przed wydarzeniem.
2.5. Zarezerwowane bilety indywidualne należy wykupić w kasie biletowej w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia rezerwacji, na podstawie numeru podanego po jej dokonaniu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia.
2.6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT dla klientów indywidualnych, za bilety zakupione w kasie biletowej oraz opłacone przelewem na konto OiFP. Faktury wystawiane są do 7 dni od daty zakupu biletów, na podstawie paragonu fiskalnego, na wartość paragonu.

Chcesz fakturę, a jesteś podatnikiem Vat? Zgłoś to kasjerowi przed zakupem biletów. Pamiętaj o podaniu numeru NIP!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw – Dz.U. poz.1520). W związku z tym, jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za zakupione bilety, konieczne jest poinformowanie o tym kasjera przed dokonaniem zakupu oraz podanie numeru NIP. Jeśli na paragonie widnieje numer NIP, faktura może być wystawiona w terminie do trzech miesięcy od daty zakupu.
UWAGA! – jeśli nabywca nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda numeru NIP, otrzyma paragon za zakup danego biletu bez numeru NIP.
Wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP nie będzie już później możliwe.

Bilety grupowe

2.7. Rezerwacja biletów grupowych (min. 20 osób na jedno wydarzenie artystyczne, realizowane w tym samym terminie) wymaga pisemnego potwierdzenia przez nabywcę (na formularzu zamówienia biletów grupowych złożonym osobiście lub przesłanym faksem/pocztą elektroniczną) najpóźniej do 5 dni od dokonania rezerwacji, po upływie tego terminu niepotwierdzone bilety mogą być sprzedane innym nabywcom.
2.8. Zarezerwowane pisemnie bilety grupowe należy wykupić w terminie wyznaczonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Po upływie tego terminu, bez uprzedniej zmiany rezerwacji lub jej odwołania, rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia.
2.9. Bilety grupowe zamówione przez instytucje można opłacić przelewem na konto OiFP tylko po uprzednim ustaleniu z działem rezerwacji biletów.

3. ODWOŁANIA, ZWROTY, DUPLIKATY

3.1. W przypadku odwołania wydarzenia, kasa biletowa zwraca należność za bilet w ciągu 7 dni od daty planowanego wydarzenia, na podstawie biletu i dokumentu zakupu.
3.2. Dokumentem zakupu jest paragon fiskalny, faktura VAT, umowa, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z rachunku bankowego, protokół przekazania.
3.3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, OiFP przyjmuje do zwrotu zakupione bilety w kasie biletowej na zasadach wymienionych niżej:
a) zwrotowi podlegają wyłącznie bilety kupione w kasach – bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi;
b) zwroty biletów indywidualnych przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem, z wyjątkiem zwrotów biletów na widowisko sylwestrowe w dniu 31 grudnia w danym roku, które przyjmowane są najpóźniej do dnia 23 grudnia danego roku;
c) zwroty biletów grupowych przyjmowane są najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem;
Zwroty biletów grupowych mogą być zrealizowane przez osoby, które wykupiły wcześniej bilety grupowe.
d) w przypadku grup szkolnych, zwroty biletów na spektakle edukacyjne przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem;
e) zwrot biletu może nastąpić wyłącznie za okazaniem dokumentu zakupu;
f) zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza) i wyłącznie na te karty i rachunki bankowe, z których dokonano płatności za nabywane bilety.
3.4. Osoba, która utraciła zakupiony bilet jest uprawniona do uzyskania duplikatu biletu pod warunkiem okazania dowodu zakupu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o utracie zakupionego biletu – na wydanym nabywcy duplikacie biletu OiFP wskazuje miejsce na widowni. OiFP nie ponosi odpowiedzialności za użycie utraconego biletu przez osobę trzecią.
3.5. Warunki zwrotu biletu zniżkowego i zakupu biletu normalnego:
a) Klient nieuprawniony do zniżki, który posiada bilet zniżkowy (tj. ulgowy, studencki, szkolny, specjalny) zobowiązany jest do zwrotu biletu zniżkowego po wcześniejszym okazaniu dowodu zakupu biletu ulgowego i zakupu biletu normalnego,
b) w razie zgubienia dowodu zakupu biletu ulgowego, Klient podpisuje dokument oświadczenia zwrotu biletu i dokonuje dopłaty do biletu normalnego,
c) zwrot, o którym mowa w niniejszym punkcie, może być dokonany w kasie biletowej OiFP najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

4. CENY I TYPY BILETÓW

4.1. Bilety na wydarzenia OiFP opatrzone są logiem OiFP z informacją teleadresową, posiadają kupon kontrolny oraz informacje dotyczące wydarzenia (autor, tytuł, data, dzień, godzina i miejsce), kwalifikację biletu (normalny, ulgowy, studencki, szkolny), rząd, miejsce oraz cenę. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego nie upoważniają do wejścia na wydarzenie.
4.2. Ceny biletów na wydarzenia, zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług, zawierają 8% podatku VAT i wynoszą:
a) OPERA:
Strefa I 120–130 zł
Strefa II 105–115 zł
Strefa III 95–105 zł
Strefa IV 70–80 zł
b) OPERETKA:
Strefa I 130–140 zł
Strefa II 110–120 zł
Strefa III 90–100 zł
Strefa IV 70–80 zł
c) MUSICAL:
Strefa I 150–160 zł
Strefa II 130–140 zł
Strefa III 110–120 zł
Strefa IV 90–100 zł
d) SPEKTAKLE PREMIEROWE:
Strefa I 200 zł
Strefa II 200 zł
Strefa III 150 zł
Strefa IV 100 zł
e) BAJKA MUZYCZNA:
Miejsca nienumerowane 40-45 zł
f) KONCERTY SEZONU SYMFONICZNEGO:
Miejsca numerowane
Bilet normalny 45–70 zł
Bilet ulgowy 35–60 zł
g) TRANSMISJE OPER Z MET:
Miejsca numerowane
Bilet normalny 65 zł
Bilet ulgowy 60 zł
Karnet normalny 495 zł (55 zł x 9 transmisji)
Karnet ulgowy 450 zł (50 zł x 9 transmisji)
h) INNE WYDARZENIA:
Otwarte Próby Generalne – próby do koncertów symfonicznych dla uczniów szkół – bilet 15 zł
Wystawy odpłatne: bilet normalny 5 zł, bilet ulgowy 3 zł
Zwiedzanie OiFP „Tajemnice opery”: grupy zorganizowane – bilet 10 zł
4.3. Bilety na TARAS WIDOKOWY (panorama miasta z dachu OiFP):
a) data otwarcia: czynny od 1.06.2024 do 31.08.2024, tylko w weekendy;
b) godziny otwarcia: czerwiec od 12.00 do 20.00 (zakup/odbiór biletów do godz. 19.00), lipiec-sierpień od 12.00 do 21.00 (zakup/odbiór biletów do godz. 20.30)
c) bilety w cenie 15 zł sprzedawane są: w czerwcu w kasie biletowej, a w lipcu i sierpniu na stanowisku przy kasach biletowych (foyer OiFP, wejście główne),
d) dzieci do 13. r.ż. mogą wejść na taras widokowy bezpłatnie, za okazaniem legitymacji szkolnej, pod opieką osoby dorosłej i po pobraniu wejściówki: w czerwcu w kasie biletowej, a w lipcu i sierpniu na stanowisku przy kasach biletowych (foyer OiFP, wejście główne); nie dotyczy grup szkolnych zorganizowanych,
e) wejście: schody od strony zewnętrznej (od strony cerkwi pw. św. Marii Magdaleny),
f) w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu, silny wiatr itp.) wejście na taras widokowy nie będzie możliwe.
4.4. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na 30 minut przed początkiem wydarzenia. Wejściówki nienumerowane w liczbie 20 sprzedaje się na koncerty w Sali Koncertowej przy ul. Podleśnej 2.
Wejściówki numerowane sprzedaje się na konkretne miejsca na widowni Dużej Sceny OiFP przy ul. Odeskiej 1 w IV obszarze cenowym, który obejmuje miejsca na sali w: Loży III parter lewy, Loży IV parter prawy, Balkon I lewy, Balkon I prawy, Balkon II.
4.5. Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie wydawane przez Dyrekcję OiFP, pod warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w wyznaczonym w zaproszeniu terminie (po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia trafiają do sprzedaży). Potwierdzone zaproszenie należy wykupić w kasie biletowej najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia (niewykupione zaproszenia trafiają do sprzedaży).

5. ZNIŻKI I UŁATWIENIA

5.1. Do zakupu biletów ulgowych na spektakle uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
– uczniowie i studenci do 26. roku życia (na koncerty symfoniczne – bilet szkolny 20–35 zł; bilet studencki 25–40 zł lub wejściówki ulgowe 15–25 zł – ceny wejściówek ustalane są odrębnie do każdego z koncertów), emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
– posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
– nauczyciele szkolnictwa artystycznego,
– członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich.
Dokument upoważniający do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed wejściem na wydarzenie.
5.2. Bilety grupowe (min. 20 osób) sprzedawane są z 10% rabatem w stosunku do obowiązującego cennika, z wyłączeniem premier, koncertów sezonu symfonicznego, koncertów impresaryjnych, bajek muzycznych.
5.3. Grupom szkolnym przysługuje 1 miejsce dla opiekuna grupy w ramach wniesionej opłaty (1 opiekun na 15 osób). Grupom osób niepełnosprawnych przysługują 2 miejsca dla opiekunów grupy w ramach wniesionej opłaty (2 opiekunów na 15 osób).
5.4. Osoby bezrobotne za okazaniem stosownego dokumentu (zaświadczenie z PUP) uprawnione są do zakupu biletów ulgowych lub wejściówek ulgowych na wszystkie wydarzenia (poza koncertami impresaryjnymi), których organizatorem jest OiFP.
5.5. Na wydarzenia, których organizatorem jest OiFP, przysługują dodatkowo następujące rabaty od obowiązującego cennika:
a) posiadaczom Karty Dużej Rodziny za jej okazaniem – 5% rabatu na spektakle i 10% rabatu na koncerty sezonu symfonicznego. Lista Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem www.rodzina.gov.pl,
b) Honorowym Dawcom Krwi za okazaniem legitymacji HDK – 5% rabatu na spektakle oraz na koncerty sezonu symfonicznego,
c) rabatom nie podlegają spektakle premierowe oraz wydarzenia sylwestrowe.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

5.6. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i poruszające się przy pomocy psa przewodnika lub psa asystenta prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na wydarzenie z 3-dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. (85) 306 75 06 w godz. 8.00–16.00.
5.7. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawione są do zakupu wejściówek ulgowych na wydarzenia, których organizatorem jest OiFP, a ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego.
5.8. OiFP dysponuje 4 miejscami na ustawienie wózków inwalidzkich na widowni Dużej Sceny przy ul. Odeskiej 1 (parter prawy i lewy, po jednym miejscu przy rzędzie 1 i parter prawy i lewy po 1 miejscu przy rzędzie 2).
5.9. OiFP dysponuje 6 miejscami na ustawienie wózków inwalidzkich na widowni w Amfiteatrze przy ul. Odeskiej 1 (od lewej strony patrząc na scenę, wejścia nr 5, 7 po 2 wózki inwalidzkie oraz od prawej strony patrząc na scenę tzw. antresola nad pomieszczeniem technicznym; po 2 wózki inwalidzkie – słaba widoczność).
5.10. Osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy psa przewodnika lub psa asystenta powinny posiadać certyfikat zgodny z ustawą i okazać go przy wejściu na wydarzenie. W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia, OiFP może odmówić wstępu na dane wydarzenie.
5.11. Wózków dziecięcych nie można wprowadzać na widownię (Scena Kameralna i Duża Scena). Istnieje możliwość wniesienia nosidełka samochodowego z dzieckiem po uprzednim wykupieniu biletu wstępu na miejsce, na którym będzie postawione nosidełko.
5.12. Na spektakle dla dzieci nie ma ograniczeń wiekowych, natomiast na inne wydarzenia zaleca się, by wiek dziecka wynosił co najmniej 5 lat.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Posiadacz biletu, abonamentu, wejściówki, zaproszenia, jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na wydarzenia artystyczne. Osobom spóźnionym bileterzy OiFP umożliwią wejście na widownię w przerwie między utworami (koncert) lub podczas pierwszej przerwy (spektakl) i bez gwarancji zajęcia wykupionego miejsca. Jednocześnie informujemy, iż osoby opuszczające widownię podczas wydarzenia artystycznego będą miały możliwość powrotu na widownię dopiero w przerwie między utworami (koncert) lub podczas przerw (spektakl).
6.2. Osoby, które zakupiły wejściówki nienumerowane (na wydarzenia przy ul. Podleśnej), zobowiązane są do zajmowania wolnych miejsc dopiero po trzecim gongu.
6.3. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe.
6.4. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas koncertów jest niedozwolone.
6.5. We wnętrzach OiFP obowiązuje całkowity zakaz palenia.
6.6. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od OiFP, OiFP zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, programu i wykonawców, a także terminów wydarzeń artystycznych. Za ewentualne zmiany przepraszamy.
6.7. OiFP zastrzega sobie prawo do zmian w cennikach.
6.8. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w OiFP przez inne podmioty zewnętrzne są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia.
6.9. Liczba miejsc parkingowych dla widzów przy gmachu OiFP jest ograniczona. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. W celu wystawienia faktury, OiFP ma prawo prosić o podanie danych osobowych niezbędnych do jej wystawienia. Dane te są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7.2. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako OiFP, informuje, iż:
a) administratorem takich danych osobowych jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok,
b) w OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu,
c) dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem umowy zakupu biletów, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
d) odbiorcami danych – oprócz pracowników OiFP zajmujących się umową – mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz obsługi prawnej współpracujące z OiFP na ściśle określonych zasadach,
e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
f) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a mianowicie w czasie wykonania, rozliczenia umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z OiFP umowy,
g) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych RODO,
h) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez OiFP, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu,
i) konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wystawienia faktury z tytułu zawarcia i/lub realizacji umowy z OiFP,
j) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów online