Prapremiera opery Pawła Łukaszewskiego JOASZ – KRÓL JUDZKI (opera w wersji koncertowej w dwóch aktach)
Libretto: Pietro Metastasio
Przekład na język polski: Bazyli Popiel

Dzieło skomponowane zostało przez wybitnego polskiego kompozytora muzyki współczesnej Pawła Łukaszewskiego do libretta włoskiego poety Pietra Metastasia. Założeniem powstania utworu jest kultywowanie i nawiązanie do tradycji operowych tego wybitnego pisarza i  librecisty.

Kompozytor operując bogatym aparatem orkiestrowym i wokalnym, wykorzystał szerokie możliwości w zakresie harmonii, kolorystyki i faktury oraz eksponowania poszczególnych głosów, nadając dziełu bogatą dramaturgię emocjonalną i muzyczną.

Joasz to postać biblijna ze Starego Testamentu. Jako niemowlę został ukryty przez Sebię, żonę arcykapłana Joady, przed samozwańczą fenicką królową-matką Atalią, czcicielką Baala. Atalia po śmierci swego syna Ochozjasza, zgładziła wszystkich pozostałych przy życiu członków rodziny królewskiej mogących pretendować do tronu i sama objęła władzę w Judzie. Przez 6 lat Joasz wychowywał się w ukryciu, pod opieką Joady. Kiedy miał 7 lat został okrzyknięty królem Judy, gdzie panował przez ok. 40 lat, a królową Atalię obalono i zabito.


Dyrygent
Massimo Mazzeo

Joasz
chłopiec zwany Ozeaszem, dziedzic Tronu Królewskiego, jedyny pozostały potomek z pokolenia Dawida, syn króla Ochozjasza i Sebii
Anna Wolfinger

Sebia
wdowa po królu Ochozjaszu, matka Joasza
Paulina Boreczko

Atalia
babka Joasza, matka króla Ochozjasza, zła królowa
Joanna Motulewicz

Izmael
jeden z Lewitów, stronnik Atalii
Paweł Cichoński

Matan
bałwochwalca, kapłan kościoła Baala, stronnik Atalii
Tomasz Rak

Joada
najwyższy kapłan żydowski, wychowawca Joasza
Krzysztof Szyfman


Tytuł zadania: Paweł Łukaszewski, opera w dwóch aktach pt.: „Joasz”, libretto: Pietro Metastasio

Opis syntetyczny zadania:
Opera „Joasz” na 6 solistów, orkiestrę i chór mieszany pod batutą maestro Mirosława Jacka Błaszczyka, będzie skomponowana przez wybitnego polskiego kompozytora muzyki współczesnej Pawła Łukaszewskiego do libretta włoskiego poety Pietra Metastasia. Prawykonanie utworu uwieńczy II Edycję Międzynarodowego Festiwalu „Metastasio Bez Granic” na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w dniu 18 sierpnia 2024 roku. Założeniem powstania dzieła jest kultywowanie i nawiązanie do tradycji operowych librecisty Pietra Metastasia, włoskiego pisarza, poety, jednego z najwybitniejszych librecistów w dziejach historii XVIII-wiecznej opery. To właśnie libretta jego oper, tłumaczone przez Bazylego Popiela znalazły się w Supraskim Wydawnictwie Ojców Bazylianów. Libretto do „Joasza” w języku polskim powstało w roku 1782.

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Całkowita wartość: 207 900,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

Wydawcą utworów Pawła Łukaszewskiego jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne