Początki Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 r., kiedy w Białymstoku została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Muzycy Orkiestry nie mieli wówczas własnej siedziby – próby i koncerty odbywały się m.in. w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Po dwudziestu latach działalności artystycznej Orkiestra otrzymała status filharmonii i przeniosła się do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej. W ponad 60-letniej historii zespołu o kształcie artystycznym Orkiestry decydowali dyrektorzy: K. Złocki, L. Hanek, J. Kulaszewicz, T. Chachaj, M.J. Błaszczyk, M. Nałęcz-Niesiołowski i R. Skolmowski, D. Tanajewski, E. Iżykowska-Lipińska i obecnie V. Bielecka. Kierownikami artystycznymi zespołu byli J. Salwarowski, J. Chrenowicz, M. Klauza, P. Kotla i obecnie M.J. Błaszczyk. Na estradzie Filharmonii gościli wybitni dyrygenci, soliści i kompozytorzy, m.in. P. Anderszewski, E. Auer, K. Danczowska, N. Goerner, H.M. Górecki, L. Grychtołówna, K. Jakowicz, J. Kaspszyk, J. Katlewicz, K. Kenner, W. Kilar, K. Kord, J. Krenz, K.A. Kulka, W. Lutosławski, J. Maksymiuk, W. Michniewski, S. Mintz, G. Ohlsson, P. Paleczny, K. Penderecki, M. Pijarowski, Ś. Richter, R. Smendzianka, D. Smith, T. Strugała, W. Wiłkomirska, A. Wit, T. Wojciechowski, M. Zilm. Zespół występuje gościnnie w kraju i za granicą (m.in. Austria, Belgia, Białoruś, Chiny, Estonia, Finlandia, Norwegia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy). W 1995 r. Orkiestra OiFP pod batutą M.J. Błaszczyka koncertowała w nowojorskiej Carnegie Hall. Za dokonania fonograficzne zespół wyróżniony został licznymi nagrodami, m.in. Nagrodą Muzyczną Fryderyk w kategorii: Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca za album „Paderewski – Piano Concerto, Polish Fantasy” z udziałem K. Kennera pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego (2012), Nagrodą Muzyczną Fryderyk w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna za album „Symphony of Providence” z udziałem P. Łukaszewskiego, A. Mikołajczyk-Niewiedział, A. Rehlis, J. Bręka, Chóru Polskiego Radia w Krakowie i Chóru OiFP pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego (2016) oraz Nagrodą Muzyczną Fryderyk w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna za album „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” P. Łukaszewskiego z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział, M. Nerkowskiego oraz Chóru i Chóru Dziecięcego OiFP pod dyrekcją W. Michniewskiego (2017). Repertuar zespołu składa się z największych dzieł światowej literatury symfonicznej, a także muzyki współczesnej. Od 2012 r. siedzibą Orkiestry jest nowy gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, a repertuar zespołu wzbogacił się o dzieła operowe i musicalowe. Na deskach teatru zespół występuje w operach „Straszny dwór” S. Moniuszki, „Traviata” G. Verdiego, „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, „Carmen” G. Bizeta, „Cyganeria” oraz „Turandot” G. Pucciniego, w musicalach „Korczak” Ch. Williamsa, „Upiór w operze” A. Lloyda Webbera, „Skrzypek na dachu” J. Bocka i „Doktor Żywago” L. Simon, a także w operetce „Zemsta nietoperza” J. Straussa. W 2016 r. Orkiestra wraz z Chórem Dziecięcym OiFP wzięła udział w polskim prawykonaniu utworu „Pluton, odnowiciel” C. Matthewsa pod dyrekcją P. Kotli. Zespół także jako pierwszy wraz z Chórem i Chórem Dziecięcym OiFP wykonał IV Symfonię „Symphony on the Mercy of God” P. Łukaszewskiego pod kierownictwem W. Michniewskiego.

 

I skrzypce

Stanisław Kuk – I koncertmistrz
Rafał Dudzik – koncertmistrz
Dariusz Garbacz – I głos
Ewa Gromska-Stępka – I głos
Adrianna Buczek – I głos
Amadeusz Buczyński
Eun Cho
Anna Cieśluk
Julia Dombek
Barbara Fedus-Gadzina
Stanisław Gadzina
Jadwiga Korzeń
Krystian Maciejczuk
Piotr Przydworski
Marcin Roszkowski
Jerzy Szapiel

II skrzypce

Paweł Polak – kierownik grupy II skrzypiec, I głos
Mateusz Bijak – I głos
Urszula Laskowska-Bogusłowicz – I głos
Anna Polak – I głos
Anna Bojaryn
Paweł Dawidowicz
Jerzy Giedź
Agnieszka Knapp
Gabriela Kopecka
Piotr Krakowiak
Paweł Kuk
Karolina Prażuch
Małgorzata Szatrawska

Altówki

Jakub Grabe-Zaremba – koncertmistrz
Radosław Koper – I głos
Henryk Najda – I głos
Alina Kowalska – I głos
Joanna Łapińska
Anna Mikołajczak
Aleksandra Ostasz
Izabella Ostaszewska
Katarzyna Pogoda
Alicja Skwierczyńska
Magdalena Szczebiot-Murawska

Wiolonczele

Szymon Stępka – koncertmistrz
Joanna Dudzik – I głos
Katarzyna Martynkiewicz – I głos
Grzegorz Vytlacil – I głos
Krzysztof Dombek
Ewa Misiewicz
Ewa Pawłowska
Maria Richter
Marek Sokoliński

Kontrabasy

Leszek Sokołowski – kierownik grupy kontrabasów
Kamil Łomasko – I głos
Rafał Makarski – I głos
Cezary Just
Maciej Skwierczyński
Franciszek Słomka
Krzysztof Sokołowski

Flety

Magdalena Jakubowska-Puchalska – I głos
Kinga Pancerz – I głos
Magdalena Stachura – I głos
Katarzyna Jurčová
Aleksandra Wyszkowska

Oboje

Agnieszka Janowicz – I głos
Luca Neccia – I głos
Bartłomiej Domagalski
Kinga Szmigulska

Klarnety

Grzegorz Puchalski – kierownik grupy instrumentów dętych drewnianych
Paweł Waśkowski – I głos
Wojciech Dunaj
Czesław Jaźwiński

Fagoty

Magdalena Kania – I głos
Marek Kit – I głos
Rafał Łukasiak – I głos
Katarzyna Wasiluk-Zgiet

Waltornie

Tomasz Czekała – kierownik grupy instrumentów dętych blaszanych
Siergiej Janowicz – I głos
Wanda Kurowska – I głos
Aleksander Staryniec – I głos
Adam Drewnowski
Artur Nowicki
Konrad Ołdakowski

Trąbki

Paweł Pogoda – I głos
Tomasz Witek – I głos
Konrad Korzeniewski
Wiesław Sokołowski

Puzony

Bartosz Bury – I głos
Lucjan Sakowicz – I głos
Piotr Kania
Kamil Żobel

Tuba

Wojciech Rolek – I głos

Perkusja

Dorota Markiewicz – kierownik grupy instrumentów perkusyjnych i harfy
Andrzej Makal – I głos
Marcin Jadczak – I głos
Adam Krzyczkowski
Łukasz Zamaryka

Harfa

Aldona Poczwardowska – I głos
Sandra Kopijkowska-Skórka – I głos

Instrumenty klawiszowe

Karina Komendera – I głos
Anna Krzysztofik-Buczyńska – I głos

Inspektor orkiestry

Jerzy Giedź

Bibliotekarz

Krzysztof Dombek