Kontrabasista, kameralista, pedagog. Doktor habilitowany sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, w specjalizacji – kontrabas. Adiunkt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Kontrabasista (I głos) orkiestry symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Nauczyciel kontrabasu w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu mgr Krystyny Wachowskiej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Lutosławskiego w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. dr hab. Leszka Sokołowskiego. W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. dr hab. Leszka Sokołowskiego.

Jest laureatem nagród i wyróżnień na konkursach kontrabasowych. W 2000 r. otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II Stopnia w Elblągu. Jury konkursów krajowych, ceniąc jego artystyczne solowe prezentacje przyznało kilka wyróżnień: 2002 r. – VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. A. B. Ciechańskiego w Poznaniu, 2006 r. – I Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy w Łodzi, 2013 r.- Konkurs Osobowości Kontrabasowych w ramach I Międzynarodowego Sympozjum Kontrabasowego we Wrocławiu.

W 2001 r. został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2003 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, a w 2015 r. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na zakup kontrabasu.

Uczestniczył w Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatach Muzycznych w Szczecinie. Brał udział w mistrzowskich kursach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Janowcu, Łańcucie i w Białymstoku.

Występował jako solista z orkiestrą Concerto Avenna, orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz Suwalską Orkiestrą Kameralną. Koncertował również w Muzeum I.J. Paderewskiego (Łazienki Królewskie) w Warszawie podczas koncertu pod patronatem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystąpił w Litewskiej Akademii Muzycznej w Wilnie.

Jako muzyk orkiestrowy współpracował z orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, NFM Orkiestrą Leopoldinum. Od 2002 r. współpracuje jako kameralista z pianistką dr hab. Olgą Anikiej, dając koncerty w Polsce i za granicą. W latach 2013-2014 prowadził zajęcia z kameralistyki i studiów orkiestrowych w ramach Warsztatów Orkiestrowych i Kameralnych „Muzyka Naszych Czasów” w Inowrocławiu, a w 2017 r. – zajęcia indywidualne w ramach Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych „Czas na Muzykę” w Szeligach k. Ełku.

Od 2007 roku jest zatrudniony w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia w klasie kontrabasu oraz z kameralistyki. Od 2004 r. jest muzykiem orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz piastuje stanowisko kontrabasisty – I głos. W 2014 r. podjął pracę jako nauczyciel klasy kontrabasu w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. W grudniu 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych, a w 2022 r. stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w klasie kontrabasu prof. dr hab. Leszka Sokołowskiego w rodzimej uczelni. W 2021 r. w duecie z pianistką dr Kariną Komenderą wydał płytę „A Virtuoso Double Bass” Hindemith – Lasoń – Rota (Acte Prealable). Gra na współczesnym kontrabasie niemieckiego lutnika Emanuela Wilfera.