TOMASZ WITEK / trąbka, flugellhorn
urodził się w Stalowej Woli w roku 1973. Od najmłodszych lat uczęszczał do klasy chóralnej i śpiewał w chórze śp. Stanisława Steczkowskiego Cantus w Stalowej Woli. Grę na trąbce rozpoczął w Miejskiej Orkiestrze Dętej, następnie uczęszczał do szkoły muzycznej w Stalowej Woli, a później w Rzeszowie. W roku 1998 ukończył studia na białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Od 1996 r. jest nauczycielem trąbki w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, gdzie prowadzi również zespoły ( big band, small band, zespół fanfarowy, kwartety trąbkowe i inne grupy instrumentów dętych blaszanych I i II stopnia). Tomasz Witek współpracował z wieloma ośrodkami muzycznymi i kulturalnymi na terenie całego kraju. Brał udział w wielu projektach artystycznych o zróżnicowanym stopniu i stylu muzykowania (festiwale, konkursy, koncerty, odbywał tournée po Europie oraz poza jej granicami współpracując z wieloma znanymi artystami i orkiestrami polskimi i zagranicznymi). Od roku 2006 jest pedagogiem i wykładowcą UMFC na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, gdzie prowadzi Big-Band. Od roku 1995 jest I trębaczem Opery i Filharmonii Podlaskiej.