Regulamin udziału widzów w związku z epidemią koronawirusa

Aneks nr 1 do Regulaminu udziału widzów w związku z epidemią koronawirusa