Regulamin udziału widzów w związku z epidemią koronawirusa