Regulamin udziału widzów w związku z epidemią koronawirusa

Wzór oświadczenia COVID