Konkurs na prezentację spektakli niezależnych artystów tańca w ramach programu „Przestrzenie Sztuki Białystok” (etiudy taneczne).

Konkurs dedykowany jest dla osób, które są tancerzami, choreografami, pedagogami lub przedstawicielami grupy lub projektu tanecznego. Osoby indywidualne niepełnoletnie może zgłosić wyłącznie opiekun prawny.

Etiudy zostaną wyłonione przez komisję konkursową w ramach zorganizowanego open call. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca oraz ekspert zewnętrzny.
Prezentacje odbędą się w formie występów scenicznych. Ilość etiud będzie uzależniona od czasu ich trwania.

Regulamin_Etiudy taneczne

Formularz Etiudy taneczne

Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł