Kwartet im. Aleksandra Tansmana w składzie: Rafał Dudzik – I skrzypce, Stanisław Gadzina – II skrzypce, Jakub Grabe-Zaremba – altówka i Joanna Dudzik – wiolonczela powstał w 2008 r. z inicjatywy koncertmistrzów orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Od 10 lat artyści propagują muzykę kameralną, łącząc perły repertuaru kwartetowego z dziełami twórców mniej znanych lub zapomnianych, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji swojego patrona – wybitnego polskiego kompozytora Aleksandra Tansmana. Członkowie Kwartetu są absolwentami renomowanych uczelni muzycznych w kraju i za granicą, gdzie studiowali pod kierunkiem wybitnych profesorów: T. Gadziny, J. Jakimowicz-Jakowicz, I. Wojciechowskiej, W. Promińskiego, I. Albrecht, H. Beyerle, A. Zielińskiego. Doskonaląc swój warsztat, uczestniczyli w kursach mistrzowskich prowadzonych przez należących do światowej czołówki artystów i pedagogów, takich jak: M. Jaszwili, T. Tomaszewski, P. Janowski, R. Staar, P. de Clerck, H. Kobayashi, C. Lelong, H. Rohde, F. Schwartz, J. Diesselhorst, C. Ilea, F. Peticelli, Kwartet Camerata i Philharmonia Quartett Berlin. Z Kwartetem współpracują najwybitniejsi muzycy polscy i zagraniczni – jak np. prof. Tomasz Strahl czy Kevin Kenner (USA). Zespół ma w swoim dorobku udział w prestiżowych festiwalach, m.in. Laboratorium Muzyki Współczesnej i Sanus per Artem. Koncertował również na zaproszenie Senatu RP w Mołdawii oraz w pałacu prezydenckim na Malcie.