W Operowej Galerii Fotografii obejrzymy zdjęcia dwudziestu autorów związanych z legendarną już suwalską grupą fotograficzną PAcamera Club. Spotkanie wernisażowe z fotografami poprowadzi Marek Grygiel – historyk sztuki, kurator sztuki, fotoedytor „Gazety Wyborczej”. Zapraszamy we wtorek, 16 kwietnia o godz. 18.30 do Sali Kameralnej OiFP przy Odeskiej 1 – wstęp wolny.

Stanisław J. Woś / Grzegorz Jarmocewicz / Jarosław J. Jasiński / Tomasz Michałowski / Radosław Krupiński / Piotr Bułanow / Marek Wasilewski / Izabela Muszczynko / Jan Czerniecki / Adelina Woś / Mateusz Woś / Piotr Kopciał / Michał Zieliński / Tadeusz Krzywicki / Ewa Przytuła / Piotr Malczewski / Marek Miś / Waldemar Żyliński / Dariusz Sztelmer-Stabiński / Wojciech Faliński

PAcamera Club powstał w 1985 roku w Suwałkach przy Wojewódzkim Domu Kultury, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zygmunta Gałaszewskiego, który misję założycielską klubu powierzył Stanisławowi J. Wosiowi.
Był to wówczas klub zaprzyjaźnionych osób, których łączyła wspólna pasja fotograficzna o różnym stopniu zaangażowania. Wśród członków klubu znajdowali się absolwenci wyższych szkół artystycznych, doświadczeni fotograficy zawodowi, jak również uczniowie szkół średnich czy amatorzy w różnym wieku, hobbystycznie traktujący fotografię.
Tamta historia to przede wszystkim seria spektakularnych wystaw z początku lat 90. ubiegłego wieku („Drzewo”, „Kamień”, „Niebo”) organizowanych w Suwałkach, jak również wiele nagród zdobywanych w prestiżowych konkursach fotograficznych (m.in. Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej) przez pierwszych członków PAcamera Club. Tamte wydarzenia zapracowały na rangę i sławę suwalskiego środowiska fotograficznego w Polsce.
Fotograficy współcześnie działający na Suwalszczyźnie, zawodowcy czy amatorzy, często wprost wskazują na swoich mistrzów sztuki fotograficznej, którzy niegdyś tworzyli środowisko PAcamera Club przy WDK w Suwałkach.
Historia tej grupy fotografików jest w jakiś sposób już rozdziałem zamkniętym, ale z drugiej strony to także nowy rozdział historii fotografii północno-wschodniej Polski. Dziś można mówić o szkole fotografii PAcamera, bo są przecież „postpacamerowe” punkty edukacji fotografii, takie jak Akademia Fotografii w Białymstoku czy Mała Szkoła Fotografii w Suwałkach. Obie one nawiązują do tradycji PAcamera Club i obie prowadzone są przez „pacamerowców”, i obie powołują się na idee sztuki fotograficznej nakreślonej przez mistrza i lidera Stanisława J. Wosia. A do niedawna jeszcze istniała Galeria Fotografii im. Edwarda Hartwiga przy Domu Pracy Twórczej w Wigrach, która również nawiązywała do tradycji fotografii PAcamera Club w Suwałkach.
Na przestrzeni blisko trzydziestu lat przez PAcamera Club przewinęło się ponad pięćdziesiąt osób. Dla wielu z nich była to tylko chwilowa przygoda z fotografią, ale dla wielu stała się sensem życia. Jedni szybko zaspakajali swoją ciekawość rejestrowania fotograficznego świata, gdy inni wzniecali w sobie pasję sztuki fotograficznej nieustannie. Jedni wkraczali śmiało na tereny współczesnej sztuki, gdy inni pozostawali na poziomie amatorskich zabaw i fascynacji ciągle rozwijającej się techniki fotografii. Poziom zaangażowania na polach artystycznych, osiąganych przez grupę na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, jest wyjątkowo wielobarwny. Dlatego trudno dziś o jednorodny obraz zjawiska nazywanego PAcamera Club.
Wystawa jest tylko próbą zakreślenia horyzontów poszukiwań artystycznych poszczególnych autorów w różnych okresach ich twórczości, zaś wybrane na wystawę fotografie stanowią jedynie niezbędną, minimalną ilość pozwalającą mówić o wspólnocie pewnych obszarów zainteresowań jej twórców.

Radosław Krupiński