Drodzy Widzowie!

pragniemy potwierdzić, iż koncert: CARRANTUOHIL “W Irlandzkim rytmie” odbędzie się w dniu 17.03.2021 (środa) o godz. 19.00 na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1 w Białymstoku.

Koncert ten, z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19  był dwukrotnie przekładany z terminów: 7.03.2020 i 2.12.2020. Informowaliśmy Państwa, iż bilety na koncert zachowują ważność w nowych terminach.

W czasie przebywania na terenie OiFP, zobowiązani jesteśmy usadzić Państwa, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajęcia miejsca na widowni, co drugie siedzenie.

BILETY ZAKUPIONE ONLINE

Osoby, które zakupiły bilety obok siebie, uprzejmie prosimy o kontakt z działem Organizacji Widowni w celu potwierdzenia miejsc na widowni. Wiadomość e-mail w sprawie miejsc, prosimy kierować na adres:  bilety@oifp.eu –  dołączając bilet elektroniczny.

BILETY ZAKUPIONE W KASIE BILETOWEJ

Osoby, które zakupiły bilety obok siebie, otrzymają sms z nowymi miejscami (nr tel.  podany podczas zakupu biletów), co drugie siedzenie. Staramy się, aby zagwarantować Państwu miejsca najbliżej tych zakupionych. W razie wątpliwości, prosimy kierować pytania na adres: bilety@oifp.eu

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia na koncercie!

___
„W irlandzkim rytmie” to widowisko muzyczno-taneczne stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia artystyczne grupy Carrantuohill oraz współpracującej z nią formacji Salake.

Carrantuohill oferuje przedstawienie artystyczne, gdzie swoją muzykę traktuje jako tło do niezwykle widowiskowego irlandzkiego tańca.

Na bazie wielu wspólnych prób i koncertów z wyśmienitą formacją taneczną Salake, został opracowany program, w którym niezwykle szeroko prezentowany jest irlandzki taniec w mistrzowskim wydaniu z licznymi elementami tzw. „step dance” – tak charakterystycznego dla tańca z Zielonej Wyspy.

Bogate stroje i finezyjne układy taneczne zachwycają każdego widza.

Trzecia Scena jest formułą, pozwalającą na swobodny dobór szeroko pojętego repertuaru rozrywkowego. Oddajemy głos artystom, a naszym widzom gwarantujemy udział w wydarzeniach, które zapewniają całkowicie nowe doznania artystyczne.

___

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni, co drugie siedzenie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.