Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

  • pl
Koncert

Zakochani w muzyce

Koncert symfoniczny

Nieprzewidywalność melodii solowej wiolonczeli w Koncercie wiolonczelowym a-moll op.129 wiele mówi o Robercie Schumannie jako o poecie muzyki. Właśnie tak pojmował swoją rolę ten mistrz programowej miniatury fortepianowej, autor dźwiękowych autoportretów, portretów przyjaciół („Chopin”) albo żony („Chiarina”). Wspomnieniem najszczęśliwszych chwil z Klarą może być czuły sposób wyrażania się wiolonczeli w tym dziele.
W dowcipnej, lekkiej Uwerturze do „Wesela Figara” budzące się do życia miasto, pospieszne intrygi wyrażają się w zestawieniu melodii w niskim rejestrze z wybuchami orkiestrowego tutti. Zapowiada ona dzieło, w którym poezja i muzyka splatają się nierozerwalnie z duchem teatru i jak powiedział ktoś „operowy ideał spełnił się w dziejach gatunku tylko raz; wszystko inne, to jedynie mniej lub bardziej udane przybliżenia”. Podziwiajmy więc subtelną fakturę wycyzelowaną przez Wolfganga Amadeusza Mozarta.
XXXIX Symfonia Es-dur KV 543 jako jako jedyne dzieło tego gatunku nie używa obojów, przez co nabiera ciemnego, wypolerowanego brzmienia, które już od pierwszego akordu zapowiada “Czarodziejski flet”. Należy zwrócić szczególną uwagę na spektakularne pasaże sekcji dętej: fletu, klarnetu, fagotu. Następnie pojawia się dworny menuet, z którym kontrastuje trio o charakterze wiejskiego Ländlera, a finał, charakterem przywodzący na myśl Haydna, bawi się oczekiwaniami słuchacza, modulując w odległe rejony i do ostatka wykorzystując niszczycielskie możliwości sprytnie rozmieszczonych pauz.

__

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni, co drugie siedzenie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.

Data wydarzenia 2 X 2020
Cena biletów 20–45 zł
Miejsce wydarzenia Sala Koncertowa ZSM
Podleśna 2
Kup Bilety

Artyści

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Adam Klocek – dyrygent
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

Program

W.A. Mozart (1756-1791) – Uwertura do opery „Le Nozze di Figaro” KV 492
R. Schumann (1810-1856) – Koncert wiolonczelowy a-moll op.129
W.A. Mozart (1756-1791) – XXXIX Symfonia Es-dur KV 543

Termin

Data wydarzenia pt. 2 paź 2020
Godzina rozpoczęcia
Sala Koncertowa ZSM
Informacja o dostępności biletów Sprzedaż zakończona
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Kontynuując użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, których możesz dokonać w każdym momencie oznacza, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.