Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

  • pl
Koncert

Koncert inauguracyjny

KONCERT INAUGURACYJNY

Jak rozpocząć nowy etap, nowy sezon artystyczny, gdy poprzedni się nie zakończył, jakby przedwcześnie zgasł? Jak muzycznie uczcić twórcę, nad którego prochami pomodlono się, ale ich nie pochowano? Na te pytania odpowiada Adagio samego Krzysztofa Pendereckiego, muzyka będąca rozpamiętywaniem przeszłości, uobecniającej się w podobieństwach i cytatach. Adagio Pendereckiego i Adagio, którym Ludwig van Beethoven rozpoczyna IV Symfonię B-dur op. 60, mają żałobny nastrój, ale muzyka Beethovena szybko otrząsa się z odrętwienia potężnym akordem. Uwagę przykuwa bujność brzmienia i wszechobecny rytm podskoków czy bicia serca. Podobnie wielowymiarowa Msza C-dur KV 317 „Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta, powstała tuż po powrocie 23-letniego twórcy do rodzinnego Salzburga, w którym miał osiąść na zawsze. Nie zrażając się ograniczeniami czasu trwania i obsady, skomponował dzieło skondensowane, zapowiadające arcydzieła przyszłości, ukoronowujące dotychczasowe doświadczenia.

___

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni, co drugie siedzenie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.

Data wydarzenia 25 IX 2020
Cena biletów 25-50 zł
Miejsce wydarzenia Duża Scena
Odeska 1

Artyści

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Małgorzata Trojanowska – sopran
Joanna Motulewicz – alt
Paweł Cichoński – tenor
Dominik Opaliński – bas
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru

Program

K. Penderecki (1933-2020) – Adagio z III Symfonii

L. van Beethoven (1770-1827) – IV Symfonia B-dur op. 60
Adagio – Allegro vivace
Adagio
Allegro vivace (Menuetto)
Allegro ma non troppo

W.A. Mozart (1756-1791) – Msza C-dur „Koronacyjna” KV 317
Kyrie eleison
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Kontynuując użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, których możesz dokonać w każdym momencie oznacza, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.