Organizator/Organiser:
Muzyczny Teatr Śmiechu Sp. z o.o.