Wyjątkowa wystawa prezentująca Holocaust oczami dziecka była niewiarygodnie poruszająca. Prace Helgi Hoškovej-Weissovej znane są dziś na całym świecie. Dzięki uprzejmości Czeskiego Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie zostały zaprezentowane także w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. W ten sposób instytucja uświetniła obchody I Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych 6 marca 2014 roku.

Kiedy jako mała dziewczynka znalazła się w Terezinie, miała ze sobą blok, farby, ołówki i pastele. Za namową ojca zaczęła rysować otaczającą ją obozową rzeczywistość. W ten sposób powstało wyjątkowe świadectwo codziennego życia w getcie. Jego autorka – Ocalała z Holokaustu Helga Hošková-Weissová – poświęciła całe swoje późniejsze życie malarstwu. Dziś jej prace znane są na całym świecie. Już 6 marca 2014 roku rysunki Artystki zostaną zaprezentowane w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku z okazji 2. Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.

Unikatowy zbiór prac czeskiej Artystki stanowi wyjątkowe świadectwo – świadectwo dziecka o Holokauście. Helga Hošková-Weissová jest bowiem jednym z nielicznych praskich dzieci, które przeżyły Terezin. Rysunki tworzone przez nią w trakcie pobytu w obozie mają tym większą wartość, gdyż nie zachowały się żadne fotografie ukazujące życie codzienne obozowe w tym okresie. Rysunki dziewczynki stały się więc jedynym zachowanym dokumentem.

Dokument ten zaczął powstawać w okolicach grudnia 1941 roku, kiedy mała Helga znalazła się w Terezinie wraz ze swoim ojcem. To on powiedzieć miał córce, aby malowała to, co widzi. Hošková poczuła, że została do tego powołana i zaczęła rysować na wszystkim, co udało jej się zdobyć w obozie. Rysunkom towarzyszyły zapiski, w których dziewczynka spisywało swoje codzienne obserwacje. Przed deportacją do Auschwitz w 1944 roku udało jej się przekazać swoje prace wujowi. To dzięki niemu przetrwały wojnę – wuj bowiem zamurował je w ścianie. Ocalały zbiór liczy aż sto prac.

Samej Heldze udało się przeżyć dalszą tułaczkę i pobyt w kolejnym obozie. Zrodzona w Terezinie malarska pasja zadecydowała o jej dalszym życiu. Hošková podjęła po wojnie studia artystyczne i została malarką. Po powrocie do Pragi dokończyła także swoje – pisane w czasie zniewolenia – notatki. Unikatowy „Dziennik Helgi” ukazał się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Insignis Media i stanowi jedyny, obok Dziennika Anne Frank – tak obszerny obraz czasu wojny zanotowany przez dziecko.

Współorganizatorzy: Czeskie Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie