Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki ogłasza przesłuchanie do operetki F. Lehára „Wesoła Wdówka”, której premiera planowana jest na początku 2021 roku.

Termin przesłuchań: 27 września 2020

Program przesłuchania:

Hanna Glawari – sopran (dojrzała, głęboka, refleksyjna, wiek między 40-60 lat)
1. Akt I – nr 3 Lied der Hanna
2. Akt II – Wilija
3. Akt III – Duet „Usta milczą”

Hrabia Daniło – baryton (ironiczny, wysportowany, naturalny 40-60 lat)
1. Akt I – nr 4
2. Akt III – Duet Usta milczą

Walentyna – sopran (młodzieńcza, świeża, dziewczęca, naturalna, 24-30 lat)
Kamil de Rossillon – tenor (radosny, młodzieńczy, smukły 24 -32 lat)
1. Akt II – Duet w pawilonie

Wymagania:
wykształcenie wyższe, minimum licencjackie – kierunek: śpiew solowy

Kandydaci spełniający powyższe warunki proszeni są o przesłanie CV – zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – oraz ewentualnych rekomendacji
do dnia 23.09.2020 r., do godz. 12:00.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303) w terminie określonym w ogłoszeniu.

Więcej informacji: https://www.oifp.eu/ogloszenia-przesluchania/przesluchanie-do-wesolej-wdowki/