W ramach Programu Przestrzenie Sztuki Białystok udostępniona będzie sala baletowa Opery i Filharmonii Podlaskiej do pracy własnej w okresie październik-grudzień 2021. Udostępnienie przestrzeni odbywać się będzie nieodpłatnie w drodze otwartego naboru. Ze Studia Otwartego skorzystać będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. Na jedną osobę przypada maksymalnie 4h dostępności sali. Z przestrzeni mogą korzystać tancerze indywidualni, jak i zespoły taneczne.

Aby skorzystać z sali baletowej należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz dostępny tutaj: https://www.oifp.eu/open-call/

Terminy:

 •  4 października 2021 r. /poniedziałek/ między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 11 października 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 18 października 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 25 października 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 •  8 listopada 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 15 listopada 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 22 listopada 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 • 29 listopada 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP
 •  6 grudnia 2021 r. /poniedziałek / między godz. 09.00-21.00 / Sala baletowa OiFP

Partnerzy:

 • Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 • Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca
 • Policealne Studium Wokalno-Aktorskie