Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

KASJER BILETOWY
Nr referencyjny: 1/DM/2024

Wymagania:

 • znajomość obsługi systemów sprzedażowych, obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego;
 • profesjonalna obsługa klienta, znajomość repertuaru i jego rekomendowanie klientom,
 • umiejętność sporządzania raportów sprzedaży biletów,
 • umiejętność współpracy z działem księgowości,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność, zaangażowanie i duża motywacja do pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań:

 • prowadzenia kasy biletowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w szczególności: sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych, sprzedaż abonamentów w systemie kwartalnym, obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów, rezerwacja i przedsprzedaż biletów, realizacja zamówień grupowych i inne;
 • obsługa kasy biletowej i terminowe rozliczanie środków pieniężnych ze sprzedaży biletów;
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz korekt faktur w przypadku zwrotów;
 • wystawianie faktur za sprzedaż internetową na podstawie zestawień sprzedaży;
 • wystawianie duplikatów utraconych biletów, po uprzedniej weryfikacji zakupu;
 • wystawianie zaproszeń na życzenie klienta na podstawie biletów zakupionych w kasie biletowej i sprzedaży internetowej;
 • wydawanie bezpłatnych wejściówek na imprezy niebiletowane;
 • wydawanie nagród zdobytych w konkursach organizowanych przez OiFP;
 • przekazywanie klientom za potwierdzeniem odbioru, zamówień zrealizowanych w Sklepiku Internetowym;
 • prowadzenie i aktualizacja listy zakupionych biletów pracowniczych;
 • znajomość bieżącego repertuaru i umiejętnego jego promowania poprzez informację słowną.

Kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji.

Wymagane dokumenty:

CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 21.04.2024 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres: rekrutacja@oifp.eu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na swojej stronie internetowej pod linkiem: http://www.oifp.eu/pl/opera-instytucja/polityka-prywatnosci.html