Lekcja muzealna pod tytułem „Oświecenie w ilustracjach Daniela Chodowieckiego” towarzyszy najnowszej wystawie Opery i Filharmonii Podlaskiej: „Daniel Chodowiecki. Polska”, która decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina została włączona w uroczyste obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości w Polsce. Podczas lekcji muzealnej przeprowadzonej przez Dariusza Matyjasa uczniowie zostaną zapoznani z sylwetką artysty i eksponowanymi na wystawie pracami. Grafiki Chodowieckiego staną się powodem do omówienia głównych założeń filozofii oświeceniowej, która legła u podstaw XVIII-wiecznej edukacji.

Terminy:
11 X 2018 / 8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00
12 X 2018 / 8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00

Grupa wiekowa: od 12 lat
Liczba uczestników: 40–60
Czas trwania: 35 min
Miejsce: Sala Wystawowa / Odeska 1
Cena: 3 zł/os.
Prowadzenie: Dariusz Matyjas