Miłość w czasach dyktatury proletariatu

„Doktor Żywago” to jedna z najpiękniejszych w literaturze światowej historii o miłości. Akcja musicalu przedstawia historię życia i miłości lekarza i poety, Jurija Żywagi, rozgrywa się tuż przed I wojną światową, przez rewolucję lutową i październikową, wojnę domową, a kończy w czasach Związku Radzieckiego. Dlatego dzieło stanowi idealną propozycję edukacyjną dla młodzieży, stając się tym samym okazją do zapoznania uczniów z historią przemian XX-wiecznej Rosji.

Zakazana książka Borysa Pasternaka

Musical jest adaptacją zakazanej przez wiele lat w ZSRR powieści Borysa Pasternaka. Maszynopis książki potajemnie wywieziony ze Związku Radzieckiego po raz pierwszy wydano we Włoszech. Zachód natychmiast docenił piękno i moc dzieła, przyznając Pasternakowi literacką Nagrodę Nobla, której przestraszony komunistyczną nagonką autor nigdy nie odebrał.

Historia na scenie

Inscenizacja nawiązuje do czasów, w których oryginalnie osadzona jest akcja powieści. Monumentalna scenografia obrazuje dni upadku caratu i narodziny sowieckiego imperium, a atmosferę wojennej zawieruchy realistycznie kreślą zbiorowe sceny batalistyczne z oryginalną choreografią. Bogatej oprawie scenicznej musicalu towarzyszy rozbudowana warstwa muzyczna, w której słychać echa klasycznej muzyki XX-wiecznych kompozytorów rosyjskich. Bezpośrednią inspiracją dla libretta sztuki stał się poetycki załącznik powieści „Doktor Żywago”, zawierający dwadzieścia pięć wierszy Borysa Pasternaka. Spektakl w swej koncepcji nawiązuje także do nagrodzonej pięcioma Oskarami hollywoodzkiej adaptacji Davida Leana.

Ostrzeżenie przed efektami stroboskopowymi oraz pirotechnicznymi i hukowymi