Absolwent Wydziału Wokalnego Nowosybirskiej Państwowej Akademii Muzycznej im. M. Glinki w Nowosybirsku (dyplom z wyróżnieniem). Na tej samej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia w Zakresie Sztuki Wokalnej. W latach 2006–2010 był solistą Państwowej Filharmonii w Nowosybirsku. W swoim repertuarze ma m.in. kantaty J.S. Bacha BWV 82, 56, 201, 205 i partie z oper „Wesele Figara” i „Don Giovanni” W.A. Mozarta oraz „La serva padrona” G.B. Pergolesiego. Dwukrotnie brał udział w Nowosybirskim Międzynarodowym Bożonarodzeniowym Festiwalu Sztuki pod patronatem Gubernatora Obwodu Nowosybirskiego, na festiwalowych koncertach wykonując pieśni rosyjskich kompozytorów (2007, 2009). W 2009 roku wykonał również solową partię w kantacie „Jezus Nawin” M. Musorgskiego na festiwalu „Rosyjska Szkoła Kompozytorska: 300 lat” w Nowosybirskiej Państwowej Akademii Muzycznej im. M. Glinki. W 2013 roku wystąpił na Festiwalu im. J. Tarasiewicza w Białymstoku, śpiewając partię solową w Litanii Ostrobramskiej D-dur J. Daszczyńskiego w autorskiej transkrypcji W. Bajdawy. Wielokrotnie wykonywał partię Uberta z opery „La serva padrona”, m.in. w Suwałkach (2012), dwukrotnie w Białymstoku – na Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej (2012) i w Pałacu Branickich (2013), a także we Wrocławiu – na Festiwalu Muzyki Dawnej „Forum Musicum”, organizowanym przez NFM (2015). Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku kreował rolę Posłańca w „Traviacie” G. Verdiego. Obecnie artysta Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.