Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w Operze i Filharmonii Podlaskiej rozpoczęła w sierpniu 2012 r. jako specjalista do spraw produkcji scenograficznej. W lipcu 2013 r. została producentem wykonawczym OiFP. Na swoim koncie ma realizację takich produkcji jak: „Skrzypek na dachu”, „Kwartet dla czterech aktorów” (producent), oper: „Traviata”, „Czarodziejski flet”, „Pimpinone”, „Carmen”, musicali: „Upiór w operze”, „Doktor Żywago”, bajek: „Jaś i Małgosia”, „Brzydki Kaczorek”, „Adonis ma gościa” (producent wykonawczy). Wiedzę na temat teatru pogłębiała pod okiem prof. P. Dobrzyckiego oraz M. Wojciechowskiego. Wśród reżyserów, z którymi współpracowała znajdują się m. in.: W. Kępczyński, R. Skolmowski, A. Korytkowska-Mazur, J. Szydłowski, B. Redo-Dobber, J. Marszewski. Opera szybko stała się pasją, którą cały czas rozwija z fascynacją. Oddechem między premierami jest jeździectwo.