Scenograf, kostiumograf. Podwójna absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz Wydziale Scenografii. Wśród najważniejszych realizacji znalazły się projekty kostiumów i scenografii m.in. do sztuk: „Dziady cz. II” A. Mickiewicza (Teatr Miejski w Gdyni), „Tlen” I. Wyrypajewa (Teatr Powszechny w Warszawie), „Dybuk” wg utworów S. An-skiego i E. Jabée i „Ożenek” M. Gogola (Teatr Nowy w Poznaniu), „Kordian” J. Słowackiego (Teatr Polski w Warszawie), „Nadobnisie i Koczkodany czyli Zielona Pigułka” Witkacego (Teatr Powszechny w Warszawie), „Sprzedana narzeczona” B. Smetany (Opera w Debreczynie, Węgry),„W nocy na starym rynku. Gorączka jesiennej nocy” I.L. Pereca (Teatr Żydowski w Warszawie), „Obłom-off” wg M. Ugarowa i „Koń ma cztery nogi a też się potknie” A. Ostrowskiego (Teatr Csokonai w Debreczynie na Węgrzech), „Udając ofiarę” O. i W. Presniakowów (Teatr Ludowy w Krakowie-Nowej Hucie), „Operetka” W. Gombrowicza (Teatr Narodowy w Budapeszcie). Często współpracuje z reżyserem A. Bubieniem, z którym wspólnie zrealizowali m.in. „Rycerskość wieśniaczą” P. Mascagniego i „Pajaców” R. Leoncavalla (Opera Nova w Bydgoszczy), „Opowieści Lasku Wiedeńskiego” Ö. von Horvátha (Teatr Narodowy w Rydze), „Niedzielę w parku z Georgem” S. Sondheima/J. Lapine’a (Teatr Rozrywki w Chorzowie), „Wujaszka Wanię” A. Czechowa (Teatr 6. Piętro). Laureatka licznych nagród, wśród których wymienić należy: nagrodę za scenografię do „Klątwy” S. Wyspiańskiego na 29. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” (2004), Nagrodę im. Teresy Roszkowskiej przyznaną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (2005), Grand Prix 11. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu (2014) za „Operetkę”. Uhonorowano ją także nominacją do nagrody artystycznej „Złota Maska 2015” za scenografię i kostiumy do spektaklu „Niedziela w parku z Georgem” Teatru Rozrywki w Chorzowie.