Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń
Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń

Operetta  Wesoła Wdówka IV-V 2023

Przejście do szczegółów wydarzenia i możliwości zakupu biletów Szczegóły Kup Bilety

Operetta Wesoła Wdówka IV-V 2023

WESOŁA WDÓWKA
Zobacz wszystkie wydarzenia
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.