Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń
Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń

Operetta  Wesoła Wdówka - premiera 25 IX 2021

Operetta  Wesoła Wdówka IX-X 2021

Przejście do szczegółów wydarzenia i możliwości zakupu biletów Details Buy tickets

Sezon 2020/2021 I–VI 2021

Koncerty w sezonie 2020/2021

Musical DOCTOR ZHIVAGO IV–V 2021

DOCTOR ZHIVAGO

KONCERT SYMFONICZNY ONLINE 23 IV 2021

Koncert symfoniczny 23 IV

Koncert symfoniczny online 30 IV 2021

Koncert symfoniczny 30 IV
Show all events
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.