Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń
Przyciski sterowania przesuwania widoku najważniejszych wydarzeń

Opera  LA BOHÈME IV-V 2022

Fairytale  UGLY DUCKLET V-VI 2022

Przejście do szczegółów wydarzenia i możliwości zakupu biletów Szczegóły Kup Bilety

Opera LA BOHÈME IV-V 2022

LA BOHÈME

Fairytale UGLY DUCKLET V-VI 2022

UGLY DUCKLET
Zobacz wszystkie wydarzenia
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.