Drodzy Widzowie,

Zachęcamy Państwa do korzystania z miejsc postojowych na parkingu Opery i Filharmonii Podlaskiej od strony ulicy Kijowskiej. Podczas wydarzeń artystycznych szlabany parkingu są podniesione, aby umożliwić wjazd widzom.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie aut w ciągu komunikacyjnym ulicy Odeskiej, przy kolumnadzie od strony głównego wejścia do gmachu.

Serdecznie dziękujemy!