Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł od nas Profesor Ryszard Zimak.

Prof. dr hab. Ryszard Zimak był absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, z którą związany był przez całe zawodowe życie. Pełnił szereg istotnych funkcji w polskim środowisku muzycznym. W latach 1999-2005 oraz 2012-2016 był Rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zaś w latach 2005-2006 kierował Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Profesor specjalizował się w dyrygenturze chóralnej, wpływał na obraz polskiej chóralistyki dyrygując m. in. Chórem Filharmonii Narodowej,  a także kierując Chórem Kameralnym Warszawskiej Opery Kameralnej. Był jednym z autorytetów, pod kierunkiem którego kształciła się także prof. Violetta Bielecka.

Składamy najszczersze kondolencje bliskim Profesora.

fot. Juliusz Multarzyński, źródło: UMFC