Zespół Muzyki Dawnej „Consort 415” powstał w 2000 r. i specjalizuje się w wykonywaniu muzyki epoki baroku. Tworzy go grupa pasjonatów muzyki dawnej, a prywatnie grono przyjaciół. Wynika stąd niezwykła, pełna radości atmosfera prób i koncertów zespołu. Jest to najdłużej działający białostocki zespół grający na dawnych instrumentach, mający w repertuarze formy muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej takich kompozytorów, jak J.S. Bach, A. Vivaldi, A. Corelli, F. Geminiani, H.I.F. Biber, G.A. Pandolfi Mealli, a także kompozytorów polskich: A. Jarzębskiego czy K. Forstera. Zespół brał udział w odbywających się cyklicznie w Białymstoku festiwalach: „Muzyka w Starym Kościele”, „Koncerty przed hejnałem”, „Stary Kościół Farny”. Występował z czołowym polskim klawesynistą, organistą i znawcą stylu barokowego M. Toporowskim. Z chórem Ars Antiqua pod kierownictwem prof. Z. Szablewskiego zespół wziął udział w cyklach warszawskich koncertów zatytułowanych: „Arcydzieła muzyki wokalnej a capella” i „Perły muzyki chóralnej”. Artyści współpracowali też z wybitną klawesynistką L. Stawarz, ze specjalizującą się w wykonawstwie muzyki dawnej skrzypaczką A. Sapiechą, z wybitnym saksofonistą P. Baronem, wykonując z nim barokowo-jazzowe opracowanie „Czterech pór roku” A. Vivaldiego („Wiosna” i „Lato”), a także z M. Wróblewską, P. Kummerem, Ł. Kazaneckim, E. Adamczyk (śpiew), I. Leśniowską-Lubowicz, A. Wolfinger, J. Motulewicz, M. Liweniem, P. Borysem, P. Nowackim, W. Gierlachem, R.G. Przybyłą (obój barokowy), P. Książkiewiczem (flet traverso), M. Skotnickim (flet prosty), P. Huliszem, I. Cecochą (trąbka barokowa), S. Trojanowskim (pozytyw). Muzycy wielokrotnie tworzyli oprawę muzyczną spotkań literackich w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Członkowie zespołu grają na co dzień w Orkiestrze Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Instytucja ta w 2012 r. zakupiła na potrzeby zespołu lutnicze kopie instrumentów barokowych A. Stradivariusa, N. Amatiego i G. Dal Salo. Premierowy koncert z tymi instrumentami odbył się 10 czerwca 2012 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku. W 2013 r. CONSORT 415 pod kierownictwem muzycznym L. Stawarz zainaugurował Scenę Kameralną Opery i Filharmonii Podlaskiej, wykonując operę „Pimpinone” G.Ph. Telemanna w reż. A. Korytkowskiej-Mazur (prezentacje spektaklu odbyły się m.in. w ramach 52. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie oraz podczas inauguracji nowej Sali Koncertowej Suwalskiego Ośrodka Kultury we wrześniu 2013 r.).

Skład zespołu:
Amadeusz Buczyński – skrzypce, koncertmistrz
Anna Cieśluk – skrzypce
Radosław Koper – skrzypce
Anna Mikołajczak – altówka
Katarzyna Martynkiewicz – wiolonczela
Rafał Makarski – kontrabas, violone
Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn, pozytyw