Dyrekcja

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka

p.o. Zastępca Dyrektora
Agnieszka Jabłońska

Asystent Dyrekcji
Justyna Białous
justyna.bialous@oifp.eu
tel. 85 306 75 02

Dział Księgowy

Główny Księgowy
Bożena Halina Wiszniewska
bozena.wiszniewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 11

Dział Programowy i Koordynacji Pracy Artystycznej

Kierownik
Agnieszka Deniziak
agnieszka.deniziak@oifp.eu
tel. 85 306 75 16

Dział Kadr

Kierownik
Jowita Kozłowska
jowita.kozlowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 12

Dział Marketingu

p.o. Kierownik
Małgorzata Jopich
malgorzata.jopich@oifp.eu
tel. 85 306 75 08

Dział Impresariatu i Obsługi Kontrahentów Zewnętrznych

Kierownik
Katarzyna Blaszko
katarzyna.blaszko@oifp.eu
tel. 85 306 75 08

Dział Administracyjny

p.o. Kierownik
Grzegorz Czarnomysy
grzegorz.czarnomysy@oifp.eu
tel. 85 306 75 10

Dział Realizacji Scenicznej

Kierownik
Radosław Zabłocki
radoslaw.zablocki@oifp.eu

Specjalista ds. zamówień publicznych

Paweł Tymcio
pawel.tymcio@oifp.eu

Służba BHP

Kierownik Służby BHP
główny specjalista ds. BHP, PPOŻ i OC
koordynator ds. dostępności w OIFP
Piotr Jankowski
piotr.jankowski@oifp.eu
tel. 509 361 361

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Przedlacki
iod@oifp.eu
tel. 85 306 75 40

Inspicjenci

Inspicjent
Maria Mitrosz
maria.mitrosz@oifp.eu

Inspicjent
Radosław Zabłocki
radoslaw.zablocki@oifp.eu

Inspicjent
Andrzej Joński
andrzej.jonski@oifp.eu