Dyrekcja

p.o. Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Bożena Violetta Bielecka

Zastępca Dyrektora

Wojciech Tołkin – Żmijewski

Asystent Dyrekcji

Martyna Kostro
martyna.kostro@oifp.eu
tel. 85 306 75 01

Asystent Dyrekcji

Justyna Białous
justyna.bialous@oifp.eu

Dział Księgowości

Główny Księgowy

Bożena Wiszniewska
bozena.wiszniewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 11

Dział Promocji, Obsługi Widzów i Marketingu

Kierownik

Sylwia Lubiniecka
sylwia.lubiniecka@oifp.eu
tel. 85 306 75 13

Dział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik

Jolanta Wilczewska
jolanta.wilczewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 15
fax 85 734 19 55

Dział Organizacji Pracy Artystycznej

Kierownik

Agnieszka Hryniewicka
agnieszka.hryniewicka@oifp.eu
tel. 85 306 75 18

Dział Spraw Kadrowych i Socjalnych

Kierownik

Urszula Rogowska
urszula.rogowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Paweł Tymcio
pawel.tymcio@oifp.eu
tel. 85 306 75 14

Główny Informatyk

Jakub Szumarski
kuba.szumarski@oifp.eu
tel. 85 306 75 40

Dział Obsługi Technicznej Sceny i Widowni

Brygadzista Sceny
Tomasz Parejko
tomasz.parejko@oifp.eu

Dział Multimediów

Kierownik

Robert Burzyński
robert.burzynski@oifp.eu

Dział Oświetlenia

Kierownik

Mateusz Łukaszuk
mateusz.lukaszuk@oifp.eu

Dział Realizacji Dźwięku

Kierownik

Krzysztof Wolfard
krzysztof.wolfard@oifp.eu

Pracownia Perukarska, Fryzjerska i Charakteryzacji

Kierownik

Paulina Gudewicz
paulina.gudewicz@oifp.eu

Pracownia Garderobianych i Krawcowych

Kierownik

Barbara Rożko
barbara.rozko@oifp.eu

 

Rekwizytor

Aneta Komenda
aneta.komenda@oifp.eu

Producent Wykonawczy

Anna Jakubowska-Podsiad
anna.jakubowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 21

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC
Koordynator ds. dostępności w OiFP

Piotr Jankowski
piotr.jankowski@oifp.eu
tel. 509 361 361

Główny energetyk

Marek Lelusz
marek.lelusz@oifp.eu
tel. 85 306 75 31

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Przedlacki
iod@oifp.eu
tel. 85 306 75 40