Dyrekcja

p.o. Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka

Zastępca Dyrektora
Wojciech Tołkin – Żmijewski

Asystent Dyrekcji
Martyna Kostro
martyna.kostro@oifp.eu
tel. 85 306 75 01

Asystent Dyrekcji
Justyna Białous
justyna.bialous@oifp.eu

Dział Księgowości

Główny Księgowy
Bożena Wiszniewska
bozena.wiszniewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 11

Dział Realizacji

p.o. Kierownik
Joanna Maliszewska
joanna.maliszewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 18

Dział Kadr

p.o. Kierownik
Jowita Kozłowska
jowita.kozlowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 12

Dział Marketingu

p.o. Kierownik
Jolanta Kieda
jolanta.kieda@oifp.eu
tel. 85 306 75 08

Dział Administracyjny

p.o. Kierownik
Paweł Tymcio
pawel.tymcio@oifp.eu
tel. 85 306 75 14

Służba BHP

p.o. Kierownik Służby BHP
główny specjalista ds. BHP, PPOŻ i OC
koordynator ds. dostępności w OIFP
Piotr Jankowski
piotr.jankowski@oifp.eu
tel. 509 361 361

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Przedlacki
iod@oifp.eu
tel. 85 306 75 40

Inspicjenci

Inspicjent
Maria Mitrosz
maria.mitrosz@oifp.eu

Inspicjent
Radosław Zabłocki
radoslaw.zablocki@oifp.eu