Wojciech Tołkin-Żmijewski

Zastępca Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.

Białostoczanin, absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Nowoczesne Technologie, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Umiejętności menedżerskie pogłębił w ramach studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, spółkach prawa handlowego oraz w administracji rządowej i samorządowej, pracując na stanowiskach doradczych i zarządczych.
Zajmował się zamówieniami publicznymi, zarządzaniem informacją, zasobami ludzkimi, inwestycjami strategicznymi, administracją, finansami a także realizacją projektów wdrożeniowych i restrukturyzacyjnych.

Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, ekonomią, procesami zarządzania a także polityką i rolnictwem. Pasjonuje się motocyklami, lubi dobrą literaturę i muzykę. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i tatą.