Wojciech Tołkin–Żmijewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Nowoczesne Technologie, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, spółkach prawa handlowego oraz w administracji samorządowej oraz rządowej, pracując na stanowiskach doradczych oraz zarządczych m.in. zajmując się zamówieniami publicznym, zarządzaniem informacją, zasobami ludzkimi, inwestycjami strategicznymi, administracją, finansami, realizacją projektów wdrożeniowych oraz restrukturyzacyjnych. Ponadto, ukończył szereg licznych szkoleń i kursów tj. zarządzanie zespołem pracowniczym, prywatność a dostęp do informacji publicznej, z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej, prawo zamówień publicznych w praktyce, vademecum służby cywilnej, mobbing i dyskryminacja w zatrudnianiu oraz polityka antymobbingowa oraz wiele innych z zakresu zarządzania.
Białostoczanin. Interesuje się gospodarką, problematyką zarządzania, procesami zarządzania, ekonomią, polityką, rolnictwem, literaturą oraz muzyką. Hobby – motocykle. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata.