Niech wyjątkowy czas Bożego Narodzenia
Wypełni nasze domy ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech chwile spędzone wśród bliskich
Będą przepełnione miłością i pokojem
A w sercach niech nieustannie wybrzmiewa muzyka.

Dyrekcja i Pracownicy
Opery i Filharmonii Podlaskiej
– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki