Projekt „Zakup urządzeń do rozbudowy systemu oświetleniowego, multimedialnego i dźwiękowego Opery i Filharmonii Podlaskiej” w ramach Programu Infrastruktura kultury finansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki realizuje zadanie pn. „Zakup urządzeń do rozbudowy systemu oświetleniowego, multimedialnego i dźwiękowego Opery i Filharmonii Podlaskiej” w ramach Programu Infrastruktura kultury finansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którego celem jest zakup najnowocześniejszych technologicznie urządzeń, a tym samym zwiększenie potencjału technologiczno-kulturowego Instytucji. Zostaną zakupione dwa media serwery pozwalające na szybkie przetwarzanie danych przy wymagających realizacjach teatralnych, widowiskowych i filmowych zapewniające synchronizację w pełnym spektrum multimedialnym oraz urządzenia wchodzące w skład bezprzewodowego systemu dźwiękowego na dużą scenę. Przewidywana całkowita wartość inwestycji 470 210,60 zł, kwota dofinansowania z Programu Infrastruktura kultury – 375 000,00 zł. Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 86 000,00 zł.

Zakup profesjonalnych urządzeń unowocześni i wzbogaci posiadane zaplecze techniczne, wpływając na rozszerzenie funkcjonalności technicznej dużej sceny. Instytucja dalej kontynuować będzie na wysokim poziomie swoją działalność w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury i edukacji muzycznej. Możliwość korzystania z nowych urządzeń wpłynie również na jakość pracy zespołu realizatorskiego, co przełoży się na wyższą jakość artystyczną prezentowanych na dużej scenie różnorodnych dzieł muzycznych i scenicznych.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay