Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego intensywnie przygotowuje się do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, jednego z najważniejszych konkursów dyrygenckich na świecie. Jego jedenasta edycja odbędzie się między 17 a 27 listopada 2023 roku, a zapisy kandydatów trwają do 15 lipca. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów im. G. Fitelberga od początku bardzo silnie zaznaczały swoją obecność w artystycznym pejzażu muzycznego świata, o czym świadczy nie tylko duża liczba zgłoszeń kandydatów do każdej z edycji, ale i nazwiska laureatów, które dziś znajdują się w czołówce światowej dyrygentury. Konkurs przeznaczony jest dla artystów, którzy nie ukończyli 39. roku życia, a jego renoma i prestiż, wiążący się z zajęciem miejsca na podium, otwiera przed młodymi dyrygentami drogę do międzynarodowej kariery. Od momentu powołania organizatorem Konkursu jest Filharmonia Śląska, która od pierwszych lat istnienia była związana z postacią Patrona Konkursu. Przyszłoroczna edycja wydarzenia zaplanowana została ze szczególną myślą o 70. rocznicy śmierci Grzegorza Fitelberga, która przypada właśnie na 2023 rok.

XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga otworzy uroczysty koncert inauguracyjny, zmagania podzielone zostaną na trzy etapy, a laureaci wystąpią na trzech koncertach finałowych: w Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Narodowej oraz Narodowym Forum Muzyki. Zwycięzca Konkursu otrzyma Złotą Batutę i 20 tys. euro, laureat II miejsca – Srebrną Batutę i 10 tys. euro, a III miejsca – Brązową Batutę i 6 tys. euro. Regulamin przewiduje także trzy równorzędne wyróżnienia wraz z nagrodami w wysokości 4 tys. euro każda. Na najlepszych z najlepszych czekają nie tylko nagrody finansowe, ale również zaproszenia do poprowadzenia ponad 30 koncertów orkiestr w Polsce i poza jej granicami.

W jury Konkursu zasiądą nie tylko uznani dyrygenci, ale także menadżerzy artystyczni oraz dyrektorzy znaczących instytucji w Polsce i poza jej granicami. Będą to: Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej), Lawrence Foster (dyrektor muzyczny Opéra de Marseille, dyrektor artystyczny i I dyrygent NOSPR), Patrick Fournillier (dyrektor muzyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej), Federico Hernández (manager), Michał Nesterowicz (I dyrygent gościnny Sinfonieorchester Basel i Filharmonii Łódzkiej), Daniel Oren (dyrektor artystyczny Teatro Municipale Giuseppe Verdi, dyrektor muzyczny Arena di Verona Festival), Yaroslav Shemet (dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej), Roman Simović (koncertmistrz London Symphony Orchestra), Daniel Stabrawa (koncertmistrz Berliner Philharmoniker), Stuart Stratford (dyrektor muzyczny Scottish Opera), Christopher Warren-Green (wieloletni dyrektor muzyczny Charlotte Symphony Orchestra, dyrektor muzyczny i I dyrygent London Chamber Orchestra), Johannes Wildner (I dyrygent Sønderjyllands Symphony Orchestra), Stephen Wright (konsultant artystyczny) oraz Andriy Yurkevych (dyrektor muzyczny Opery Narodowej w Pradze, główny dyrygent Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu).

XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, obok Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, należy do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie i znajduje się w czołówce polskich konkursów wykonawczych.

Szczegółowe informacje na temat XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, regulamin oraz formularz zapisu znajdują się na stronie fitelbergcompetition.com