Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu „Kultura Inspirująca” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej weźmie udział w Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”. Koncert odbędzie się w Narodowym Teatrze Izraelskim w Jerozolimie. Wraz z naszymi artystami w wydarzeniu wezmą udział gwiazdy polskiej i izraelskiej estrady, między innymi kompozytor Piotr Rubik, oraz zespół Golec uOrkiestra.

Kwota dofinansowania to 212000 zł.
_____________________
Program „Kultura Inspirująca” jest jednym z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą i projektem realizowanym w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.