„Przestrzenie Sztuki” to program rozwijany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest promowanie artystów i grup artystycznych niezwiązanych formalnie z dużymi instytucjami.

W ramach programu odbędzie się wiele spektakli, spotkań, projektów, warsztatów i pokazów, prezentacje niezależnych artystów lokalnych, prezentacje twórcze, szkolenia i coaching dla artystów – trwają pierwsze nabory na warsztaty i konkursy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce: https://www.oifp.eu/przestrzenie-sztuki-bialystok/


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.