Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Trzecia Scena

Trzecia scena

THE BACKWARDS – „Beatles Legend Show"

Wydarzenie odbędzie się w zaplanowanym terminie w przypadku zniesienia obostrzeń dotyczących udziału publiczności...

Read more

Piramidy – Wysocki, Okudżawa – dwaj najwięksi bardowie XX w.

Wydarzenie odbędzie się w zaplanowanym terminie w przypadku zniesienia obostrzeń dotyczących udziału publiczności...

Read more

Carrantuohill

Wydarzenie odbędzie się w zaplanowanym terminie w przypadku zniesienia obostrzeń dotyczących udziału publiczności...

Read more
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.