„Wspomnienia z Syberii” to wspólny projekt Opery i Filharmonii Podlaskiej, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Piotra Sawickiego, prezentujący przeżycia osób wywiezionych na Syberię w czasie drugiej wojny światowej. Wystawa prezentuje dziesięć indywidualnych, osobistych historii o losach Sybiraków. Poza materiałami wizualnymi została wzbogacona o stanowiska odsłuchowe. Wybrane listy i fragmenty wspomnień czytają zaproszeni do udziału w projekcie mistrzowie polskiego dubbingu – Anita i Tomasz Steciukowie oraz Damian Aleksander – soliści występujący w musicalu „Doktor Żywago”.

Zasadniczy człon ekspozycji stanowią listy, zbiór uzupełniono także o fragmenty pamiętników i wspomnień represjonowanych przez system sowiecki i wywiezionych na Syberię w latach 40.–50. XX wieku. Znajdziemy tu opis życia w obozowej rzeczywistości, zmagania z trudem pracy w łagrach, głodem, chorobami, śmiercią najbliższych. Znamienny jest także fakt, że dobór treści na wystawę ma charakter konstrukcyjno-interpretacyjny, nadrzędną intencją było ukazanie sfery emocjonalnej zesłańców. Z obszernych archiwów Muzeum Pamięci Sybiru, Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów prywatnych Piotra Sawickiego wypreparowano dokumenty, które są przede wszystkim hymnem na cześć miłości i nadziei.

W efekcie wystawa prezentuje dziesięć indywidualnych, osobistych historii o losach Sybiraków, przepełnionych emocjami, tęsknotą za ojczyzną, strachem przed samotnością, lękiem o życie. Relacje są subiektywnym spojrzeniem na zesłańczą rzeczywistość, jednocześnie uniwersalną opowieścią o uczuciach znanych, ale ciągle pamiętanych przez Sybiraków i ich najbliższych. Ekspozycja przedstawia dokumenty już opublikowane, ale także listy unikatowe, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Poznajemy więc przeżycia osób, które nigdy nie spisały swoich wspomnień, a ich losy być może nigdy nie zostałyby ujawnione. Wystawa utrwala na kartach historii bezimiennych bohaterów, którzy walczyli o przetrwanie i powrót do Ojczyzny.

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym najnowszej premierze Opery i Filharmonii Podlaskiej „Doktor Żywago”.

Współorganizatorzy: Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Piotr Sawicki