Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

  • pl
Koncert

Sierpniowe serenady

W. A. Mozart, P. Czajkowski

Serenada nr 12 w C-moll, K 388 (1782) W. A. Mozarta skomponowana została w czasach, gdy muzykę wykonywaną w ciągu dnia często nazywano „divertimento”, a muzykę nocy – „serenadą”. Notatki Mozarta nazywają ten utwór Nacht Musique. Jego forma została scharakteryzowana jako „symfonia oktetu wiatrowego”, określano to dzieło „surowym”, „zagadkowym”, „tajemniczym”, „problematycznym”, „zdecydowanie mrocznym”. Mozart wysoko cenił tę kompozycję i wykorzystał ją w późniejszych utworach, m.in. w operze „Cosi fan tutte”. Kryje w sobie tajemnicę Mozarta z czasu, o którym pisał w liście do ojca: ”moje serce jest niespokojne, w mojej głowie panuje zamieszanie”.
Piotr Czajkowski wyznał, że napisał Serenadę C-dur op. 48 pod wpływem „wewnętrznego impulsu” i sam był w swoim dziele „okropnie zakochany”. Splótł w nim bukiet pięknych melodii o pogodnym, radosnym charakterze, jedynie z nostalgiczną nutą Elegii, a Walc nie ustępuje krewniakom znad modrego Dunaju. Co ciekawe, kompozycja wykorzystuje brzmieniowe barwy kwintetu smyczkowego, wydobywając z nich taką pełnię i rozmaitość, że nie dostrzega się niemal braku innych instrumentów.

 

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni, co drugie siedzenie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.

Data wydarzenia 22 VIII 2020
Cena biletów 20–25 zł
Miejsce wydarzenia Amfiteatr
Odeska 1
Kup Bilety

Artyści

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Program

W. A. Mozart – Serenada c-moll, KV 388
P. Czajkowski – Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48

Termin

Data wydarzenia sob. 22 sie 2020
Godzina rozpoczęcia
Amfiteatr
Informacja o dostępności biletów Sprzedaż zakończona
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Kontynuując użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, których możesz dokonać w każdym momencie oznacza, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.