Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

  • pl
Koncert

VERBUM NOBILE

Verbum Nobile – wersja koncertowa

„Verbum nobile” to dzieło autorstwa ojca polskiej opery narodowej, do libretta Jana Chęcińskiego. Orkiestrę i Chór Opery i Filharmonii odlaskiej oraz solistów poprowadzi Wojciech Semerau-Siemianowski. Chór przygotuje prof. Violetta Bielecka. Jako Marcina Pakułę usłyszymy Leszka Skrlę, Serwacego Łagodę – Romana Chumakina, Zuzię – Martę Antkowiak, Stanisława – Krzysztofa Szyfmana, Bartłomieja – Mateusza Stachurę.

„Verbum nobile” to uroczy staropolski obrazek obyczajowy, o lekkiej formie i treści, a zarazem celnie i z humorem podnoszący uczucia narodowe. Dwaj szlachcice, pan Serwacy i pan Marcin, dają sobie verbum nobile, czyli słowo honoru, że ich dzieci pobiorą się, gdy dorosną. Zanim dojdzie do szczęśliwego finału, bohaterów czeka wiele perypetii, a verbum nobile szlachciców wystawione będzie na próby, które nie aż tak trudno dadzą się pokonać. „Verbum nobile” to sielanka nie wieśniacza, a dworkowa, prosta jak sielanka, a charakterystyczna w muzyce, jak życie w dawnych naszych modrzewiowych dworkach” – pisały gazety po premierze, podkreślając umiejętność twórców w odmalowywaniu kolorytu kontuszowych czasów i przeszłości szlacheckiej z jej dawnymi wartościami.

Jak powiedział na konferencji prasowej Wojciech Semerau-Siemianowski, Moniuszko jest nie tylko twórcą takich dzieł jak „Halka” czy „Straszny dwór”, które znają wszyscy, ale także krótszych, może mniej skomplikowanych, ale równie wspaniałych oper jak „Flis” czy właśnie „Verbum nobile”. Dodał, że utwory te są bardziej znane za granicą niż w kraju. „Tym milej jest, że prof. Ewa Iżykowska-Lipińska, dyrektor OiFP, chce dać nam możliwość dotknięcia tego znakomitego dzieła”.

Koncert poprzedzi wykład i prezentacja dra Łukasza Lubicz Łapińskiego „Zagłada dworów na Białostocczyźnie po 1939 roku” (Sobota, 5 września godz.18.00, Sala prób orkiestry). Wejściówki na prezentację będą do odebrania w kasie Opery od środy 2.09.2020 ). Dr Łukasz Lubicz Łapiński jest dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, historykiem, szefem białostockiego oddziału Związku Szlachty Polskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół dziejów drobnej szlachty podlaskiej. Od 2004 roku organizuje w Łapach zjazdu rodu Łapińskich. Pracował w białostockim oddziale IPN.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni, co drugie siedzenie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.

Data wydarzenia 5 IX 2020
Czas trwania 70 min
Cena biletów 30–35 zł
Miejsce wydarzenia Duża Scena
Odeska 1
Kup Bilety

Artyści

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Wojciech Semerau-Siemianowski – dyrygent
Violetta Bielecka – przygotowanie Chóru

Serwacy Łagoda – Roman Chumakin
Zuzia – Marta Antkowiak
Marcin Pakuła – Leszek Skrla
Stanisław – Krzysztof Szyfman
Bartłomiej – Mateusz Stachura

Program

S. Moniuszko „Verbum Nobile” – wersja koncertowa

Termin

Data wydarzenia sob. 5 wrz 2020
Godzina rozpoczęcia
Duża Scena
Informacja o dostępności biletów Sprzedaż zakończona
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Kontynuując użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, których możesz dokonać w każdym momencie oznacza, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.