Fundacja Art.Hanza oraz Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku wspólnie zorganizowały jubileuszową wystawę malarza. Retrospektywną wystawą artysta podsumował 60 lat pracy twórczej.

Obrazy Stefana Rybiego są niezwykłe. Niezwykłe na tle dzisiejszej malarskiej awangardy przez odwoływanie się formą i metaforą do dawnych mistrzów. Niezwykłe mistrzowską realizacją. Niezwykłe mistycznym surrealizmem. Stefan Rybi chętnie przyznaje się do tradycji Vermeera van Delft, który zresztą pojawia się w obrazach Rybiego w formie cytatu. Ja widziałbym więcej związków z mistycznymi surrealistami – Hieronimem Boschem i Pieterem Brueglem, świadczyć może o tym chociażby sposób deformacji postaci, kompozycje czy sceny zbiorowe, metaforyczne sceny np. szybujących na liściu, zawieszone w krajobrazie zamki i miasta. Stefan Rybi jest przy tym mistrzem budowania nastrojów dzięki warsztatowej doskonałości. Malarz dobrze czuje się w przestrzeniach Mazur i Biebrzańskiego Krajobrazu, jednak natura w obrazach Rybiego nigdy nie jest podana wprost – pejzaż odrealniają mgły i światłocienie, ptaki są ideą koniecznej formy, ludzkie postaci przybierają formę karykatury lub przeciwnie, wyidealizowanych piękności. Obrazy Stefana Rybiego są mądre i piękne, naznaczone piętnem osobowości artysty.
Zygmunt Ciesielski

Stefan Rybi
Urodzony w 1940 roku w Leńcach koło Białegostoku. Uczeń znanego pejzażysty prof. Aleksandra Welsa. Od 1963 roku członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez wiele kadencji członek Zarządu ZPAP Białystok. Wieloletni Prezes i v-ce Prezes Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, polichromię, sgraffito, sakralne, grafikę i plakat. Autor dzieł o charakterze nadrealistycznym, tworzonych przy użyciu realistycznego arsenału środków wyrazu. Jego perfekcyjnie malowane płótna wypełnia niezwykła atmosfera i niepokój. Tworzy mroczne, poetyckie wizje świata, w których nastrój budowany jest kolorem i obecnością przedmiotów, wykorzystywanych w nieoczekiwanych aspektach. W 2012 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Dla Kultury Polskiej.
Współorganizator: Fundacja Art.Hanza