Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

  • pl

Koncert kolęd | Hej! W Dzień Narodzenia

Koncert kolęd | Hej! W Dzień Narodzenia

Utwór, który zabrzmi podczas koncertu 17.12.2023 r. będzie stanowił zbiór mało znanych kantyczek bożonarodzeniowych tworzących swego rodzaju suitę świąteczną. Zostały one opracowane i zaaranżowane przez Marcina Nagnajewicza dla Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Kompozycja jest przeznaczona na chór, solistów i orkiestrę kameralną. Partie solowe będą wykonane przez chórzystów. Koncert będzie nosił znamiona inscenizacji związanych z tradycją i obrzędami charakterystycznymi dla ludowych zwyczajów obchodów świąt, ale też czasu okresu Bożego Narodzenia. Aranżacje zabrzmią po raz pierwszy na Dużej Scenie OiFP. Artystów poprowadzi Ewa Barbara Rafałko.

Współorganizator: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku


CHÓR DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ
We wrześniu 2011 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, R. Skolmowskiego, został ogłoszony nabór do chóru dziecięcego. W drodze przesłuchań wyłoniono ponad 100 dzieci. Dyrygentem Chóru Dziecięcego OiFP została E.B. Rafałko. Istotą przyświecającą stworzeniu zespołu były, idące w parze z założeniami proedukacyjnymi, działania upowszechniające kulturę muzyczną, jak też rozwój wrażliwości i emocjonalności dzieci i młodzieży. Głównym założeniem było przygotowywanie wokalne grupy do wszelakich scenicznych, symfonicznych i oratoryjnych wydarzeń w działalności artystycznej instytucji. Pierwszym i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez chór był udział w musicalu Korczak Ch. Williamsa, którego premiera uświetniła inaugurację nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (29 września 2012 r.). Młodzi chórzyści zadebiutowali jako śpiewający aktorzy w scenach zespołowych, ale też licznie jako soliści. Musical był przygotowywany w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej. Oprócz przedstawień, były również prezentowane wersje koncertowe widowiska: w Ciechanowcu (09.2012), w Sachsenhausen w Niemczech (09.2012) oraz w Białymstoku (5-lecie OiFP, 09.2017). W ciągu 10-letniej działalności zespół wystąpił w ponad 100 koncertach symfonicznych i kameralnych zorganizowanych w salach Opery i Filharmonii Podlaskiej, koncertach kolędowych i innych występach okolicznościowych w kraju i poza jego granicami. Wraz z Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Dziecięco-Młodzieżowy wykonał m.in. następujące utwory: III Symfonia Kaddish L. Bernsteina, Carmina Burana C. Orffa, IV Symfonia Symphony on the Mercy of God P. Łukaszewskiego, Sen Nocy Letniej F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, III Symfonia G. Mahlera, Mass of the children J. Ruttera. Chór chłopięcy wystąpił w wersji koncertowej opery Tosca G. Pucciniego. Album Symphony on the Mercy of God P. Łukaszewskiego z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział i M. Nerkowskiego oraz Chóru, Chóru Dziecięco-Młodzieżowego i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją W. Michniewskiego otrzymał nagrodę „Fryderyk” w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna (2017). Chór Dziecięco-Młodzieżowy uczestniczył w 7 prawykonaniach dzieł muzycznych. Były to utwory skomponowane na duży aparat wykonawczy – musical Korczak Ch. Williamsa (polskie prawykonanie 09.2012 dyr. T. Płatek), IV Symfonia Symphony on the Mercy of God P. Łukaszewskiego (06.2016 dyr. W. Michniewski), Pluton, Odnowiciel C. Matthewsa (06.2016 dyr. P. Kotla), jak też napisane specjalnie dla niego ̶ hymn Biebrza M. Lorenca (20-lecie Biebrzańskiego Parku Narodowego 05.2014 dyr. E. Rafałko), Stabat Mater M. Nagnajewicza (04.2019 dyr. E. Rafałko), Brzechwa Muzycznie M. Nagnajewicza (10.2019 dyr. E. Rafałko), Mała Kantata Wielkopostna Panie, Ty widzisz… M. Nagnajewicza (04.2022 dyr. E. Rafałko). Ponadto, chórzyści brali udział w spektaklach Opery i Filharmonii Podlaskiej – musicalach Skrzypek na dachu J. Bocka w reżyserii R. Skolmowskiego, polskiej prapremierze musicalu Doktor Żywago L. Simon w reżyserii J. Szydłowskiego i wersji koncertowej musicalu Pinokio Sz. Godziemby-Trytka w reżyserii J. Schabowskiej. Zespół wystąpił w operach Traviata G. Verdiego w reżyserii R. Skolmowskiego, Carmen G. Bizeta w reżyserii B. Redo-Dobber, Cyganeria G. Pucciniego w reżyserii M. Sartovej, oraz Turandot w reżyserii M. Weissa. Wziął również udział w wystawionej na deskach OiFP operetce Baron cygański J. Straussa (syna) w reżyserii M. Sartovej. Chór Dziecięco-Młodzieżowy OiFP koncertował z Lubelską Federacją Bardów, orkiestrą „Sinfonia Academica”, zespołem Sound’n’Grace, Mieczysławem Szcześniakiem, zespołem Audiofeels. Chór uczestniczył w nagraniach dla TV Białystok, TV Trwam, TV Odeska 1. Zespół występował w imprezach cyklicznych odbywających się na terenie Białegostoku: Dni Papieskie, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Maryjne, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Koncertował w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym i na rzecz białostockiego Hospicjum. W repertuarze Chóru Dziecięcego znajdują się utwory klasyczne, sakralne i świeckie, jak też rozrywkowe. W 2017 r. zespół nagrał swoją pierwszą płytę Świąteczne życzenia z piosenkami bożonarodzeniowymi w nowatorskich i oryginalnych aranżacjach M. Nagnajewicza i A. Makala. W roku 2021 pojawił się kolejny krążek chóru z repertuarem pasyjnym. Płyta Stabat Mater. Panie, Ty widzisz… zawiera utwory w tematyce związanej z wielkopostnym oczekiwaniem na radosne Alleluja. Chór Dziecięco-Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej to miejsce, stwarzające możliwości rozwoju nie tylko muzycznego, ale też emocjonalnego. Pasja, którą odnajdują młodzi ludzie, relacje, jakie tworzą, umiejętności i doświadczenia, których nabywają, i fakt, że często kontynuują swoją muzyczną przygodę na uczelniach artystycznych, czyni ten zespół wyjątkowym.

EWA BARBARA RAFAŁKO
Chórmistrz, wokalistka, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku w klasie dyrygowania prof. V. Bieleckiej. W 1998 r. z oceną celującą ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie a w 2000 r. z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W czerwcu 2006 r. ukończyła Podyplomowe Mistrzowskie Studia Wokalne w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie śpiewu solowego prof. G. Krajewskiej-Ambroziak. Swoje umiejętności doskonaliła ponadto na wielu krajowych i międzynarodowych kursach chórmistrzowskich i wokalnych. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura w UMFC w Warszawie. Zawodowo związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina Filią w Białymstoku (nauczane przedmioty – dyrygowanie, emisja głosu), Zespołem Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego (nauczyciel śpiewu solowego), Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (zajęcia z emisji indywidualnej i zespołowej) i Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów” w Białymstoku (nauczyciel śpiewu solowego). Ewa Barbara Rafałko współpracowała z chórami: Politechniki Białostockiej, UMFC Filii w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Chórem Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce, z którymi prowadziła szeroko zakrojoną działalność artystyczną. Była opiekunem artystycznym i członkiem Oktetu Wokalnego Gaudium, z którym nagrała, cieszącą się dużym powodzeniem, płytę Kolędy na Trzeci Dzień Świąt. Od 2011 r. pełni funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na koncie zespołu znajdują się liczne koncerty, udział w dziełach oratoryjnych, występy w przedstawieniach scenicznych, nowatorsko zaaranżowana płyta Świąteczne życzenia, jak też pasyjna Stabat Mater. Panie Ty widzisz… w kompozycji M. Nagnajewicza. W dorobku artystycznym Ewy Barbary Rafałko znajdują się również liczne recitale wokalne oraz występy jako solistki dzieł oratoryjnych (G.G. Gorczycki – Completorium, G.B. Pergolesi – Stabat Mater, A. Vivaldi – Gloria, W.A. Mozart – Missa Brevis D, Missa Brevis B, Msza Koronacyjna, Requiem, F. Schubert – Msza G, C. Orff – Carmina Burana, J. Rutter – Magnificat, Requiem, Gloria, J. Jankins – Requiem). Często zasiada w jury konkursów chóralnych, przesłuchań solistów i zespołów kameralnych. Prowadzi wiele warsztatów wokalnych, metodycznych, również w zakresie emisji estradowej. Ewa Barbara Rafałko była uhonorowana nagrodą dla najlepszego dyrygenta na Festiwalu Muzyki Chóralnej „Łapskie Te Deum” (1999) oraz na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (2005). W 2015 r. otrzymała nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności oraz otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”. Jest laureatką plebiscytu „Nauczyciel na medal”. Była również nominowana do tytułu „Osobowość Roku 2018” w kategorii kultura.


K O M U N I K A T

Z powodów organizacyjnych następują poniższe zmiany w repertuarze OiFP:
nie odbędzie się koncert kolęd „Hej! W  Dzień Narodzenia” zaplanowany w dniu 16.12.2023 o godz. 19.00.
zmienia się termin i godzina rozpoczęcia koncertu kolęd „Hej! W  Dzień Narodzenia” zaplanowanego w dniu 15.12.2023 o godz. 19.00. Koncert odbędzie się w dniu 17.12.2023 o godz. 18.00. Bilety i karnety zachowują ważność w nowym terminie.

➡️ Bilety na  przeniesione wydarzenie OiFP (z 15.12.2023 na 17.12.2023 o godz. 18.00), które zostały kupione w serwisie BILETY24, można zwrócić do dnia
22.09.2023. Prośbę o ewentualne dokonanie zwrotu biletu zakupionego online można przesłać na adres bilety@oifp.eu  dołączając bilet elektroniczny oraz prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby kupującej bilet. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu zgodnie ze wskazaniem operatora kart płatniczych, do
31 dni.

➡️ Bilety na przeniesione wydarzenie OiFP (z 15.12.2023 na 17.12.2023 o godz. 18.00), które zostały kupione w kasach OiFP, można zwrócić zgodnie z pkt 3 regulaminu OiFP: https://www.oifp.eu/regulamin/. Zwrot biletu może nastąpić wyłącznie za okazaniem dokumentu zakupu. Zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza, voucher) i wyłącznie na te karty i rachunki bankowe, z których dokonano płatności za nabywane bilety.

➡️ Karnety nie podlegają zwrotowi.

➡️ Bilety na odwołane wydarzenie OiFP (16.12.2023 o godz. 19.00), które zostały kupione w serwisie BILETY24, zostaną zwrócone automatycznie. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ustawie – bez konieczności kontaktu z Organizatorem i Serwisem Bilety24.

➡️ Bilety na odwołane wydarzenie OiFP  (16.12.2023 o godz. 19.00), które zostały kupione w kasach OiFP, można zwrócić w kasie biletowej przy ul. Odeskiej 1, tel. (85) 306 75 04 do 22.09.2023. W razie zagubienia dowodu zakupu biletu na odwołane wydarzenie, środki są zwracane na podstawie biletu i oświadczenia o zagubieniu dowodu zakupu. Zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza, voucher) i wyłącznie na te karty i rachunki bankowe, z których dokonano płatności za nabywane bilety. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem organizacji widowni w dni powszednie w godz. 08.00–16.00 pod nr tel. (85) 306 75 06/04.

SERDECZNIE PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI

Data wydarzenia 17 XII 2023
Cena biletów 30-60 ZŁ
Miejsce wydarzenia Duża Scena
Odeska 1

Artyści

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Ewa Barbara Rafałko – dyrygent

Artur Dwulit – konsultacje reżyserskie
Magdalena Ołdziejewska – konsultacje choreograficzne

Program

Marcin Nagnajewicz – Mała Kantata Bożonarodzeniowa

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Kontynuując użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, których możesz dokonać w każdym momencie oznacza, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.