Absolwenci Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku (rocznik 2020), przechodząc bardzo krótki, lecz intensywny proces rozwoju swojej edukacji, poznają nie tylko techniczne aspekty wytwarzania obrazów, ale również zagadnienia ściśle powiązane ze sferą praktyk artystycznych oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych. Dzięki temu z dużą swobodą operują medium i stają się świadomymi twórcami, a ich indywidualne wypowiedzi w postaci cykli dyplomowych są zwieńczeniem dwuletniego okresu nauki.

Wystawa dyplomowa AFiP prezentuje niezwykłą różnorodność spojrzeń na osobisty świat młodych artystów oraz podejmowane przez nich problemy. Projekty fotograficzne powstały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przy wsparciu promotorów: Michała Hellera, Grzegorza Jarmocewicza, Tomasza Michałowskiego. Zapraszamy serdecznie do zwiedzania wystawy, którą można zobaczyć do 13 września 2020. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią, ilość osób na wernisażu wystawy oraz obronach jest ograniczona.

Wejściówki na wernisaż wystawy będą dostępne w kasie Opery od 17.08.2020, w tygodniu poprzedzającym wernisaż. Wystawę będzie można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00.

___

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.