Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Koncert inscenizowany online

Windą towarową na szczyty Tatr

Nowy cykl koncertów online “Nieodkryte przestrzenie” to koncerty inscenizowane, podczas których za pomocą różnych środków artyści będą muzykę prezentować i opowiadać o jej twórcach, atmosferze czasu, kontekstach. Podążając za nową ekscytującą ideą w pierwszym odcinku wespniemy się na szczyty, których częstym bywalcem był niezwykły kompozytor Mieczysław Karłowicz. Tak jak Karłowicz góry, tak artyści OiFP będą eksplorować nowe przestrzenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. To koncerty, które będą oddziaływać na widza wielozmysłowo, poszerzać wiedzę o muzyce i kulturze i zapraszać do nowej artystycznej rzeczywistości, którą otworzy odcinek pt. “Windą towarową na szczyty Tatr”, gdzie piękno gór z ich potęgą i niemal wiecznością przeplatać się będzie z ulotnością charakterystyczną dla snu i przemijaniem, a wszystko scalać będzie nieprzemijająco piękna muzyka.

Data wydarzenia 19 II 2021
Miejsce wydarzenia YouTube OiFP

Artyści

Soliści:
Joanna Motulewicz
Monika Ziółkowska
Bartłomiej Łochnicki
Maciej Nerkowski
Rafał Supiński

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Anna Buczyńska – fortepian
Karina Komendera – fortepian
Monika Bierć – fortepian
Katarzyna Martynkiewicz – wiolonczela

Program

Pieśni Mieczysława Karłowicza

This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.