25 years of Czeremszyna. Special guests: Wojciech Wysocki, Staszek Jaskułka, Zmicier Wajciuszkiewicz “Todar,” Horyna.