Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Koncert oratoryjny

Oratorium “Stworzenie świata”

Arcydzieło muzyki oratoryjnej, “Stworzenie świata” F. J. Haydna, powstało jako dziękczynienie za cud boskiego stworzenia. Dzięki zastosowanym figurom retorycznym jest galerią obrazów malowanych muzyką, jego uporządkowana struktura odzwierciedla ład Bożej mądrości, a tonacje poszczególnych części mają charakter symboliczny.
Libretto napisane zostało przez angielskiego poetę Thomasa Lineya na podstawie Księgi Rodzaju ze Starego Testamentu oraz siódmej i ósmej części Raju utraconego Johna Miltona. Opracował je i przetłumaczył na język niemiecki baron Gottfried van Swieten, wielki miłośnik muzyki, który zorganizował fundusze na honorarium i koszty wystawienia dzieła. Haydn pracował nad oratorium od 1797 roku, poświęcając mu tyle uwagi, aż stało się ono arcydziełem. Utwór usłyszymy podczas koncertu z publicznością w wykonaniu Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Przemysława Neumanna. Partie solowe wykonają: Bożena Bujnicka – sopran, Łukasz Gaj – tenor, Patryk Rymanowski – bas. Chór OiFP przygotowała prof. Violetta Bielecka.

Oratorium ma budowę trzyczęściową, co odzwierciedla treść libretta. Część I przedstawia pierwsze cztery dni stworzenia świata, część II – kolejne dni. Część III jest hymnem pochwalnym dla Boga, głoszonym siódmego dnia. W części I i II dominuje opis stworzenia świata, natomiast w części III – jego afirmacja. Bohaterowie dwóch pierwszych części: Gabriel (sopran), Uriel (tenor) i Raphael (bas) recytują fragmenty Księgi Rodzaju, po których następuje aria, następnie chór, przeważnie o charakterze polifonicznym, także z udziałem solistów. Ten powtarzający się układ porządkuje całe dzieło, a zarazem jest wyróżnikiem stylu Haydna, który zachowuje harmonijną równowagę pomiędzy recytatywami, ariami i chórami. Całość spinają muzyczne klamry: Prezentacja chaosu oraz Śpiewajcie Panu, wszystkie głosy. Kompozytor wprowadza liczne figury retoryczne, malując muzyką kolejne sceny stworzenia świata, w tym słynną I stała się światłość!

Data wydarzenia 26 II 2021
Czas trwania 110 min | przerwa po I części
Cena biletów 25–50 zł
Miejsce wydarzenia Main Stage
Odeska 1
Kup Bilety

Artyści

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Przemysław Neumann – dyrygent
Bożena Bujnicka – sopran
Łukasz Gaj – tenor
Patryk Rymanowski – bas
Hanna Różankiewicz – mezzosopran
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru

Program

J. Haydn – Oratorium “Stworzenie świata” (Hob. XXI/2)

Termin

Data wydarzenia Fri 26 Feb 2021
Godzina rozpoczęcia
Main Stage
Informacja o dostępności biletów Sprzedaż zakończona
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.