Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Koncert kameralny online

Koncert kameralny ARS IUVENUM

Nowy repertuar, pełen perełek kameralistyki zaprezentuje w piątek, 29 stycznia o godz.19.00, zespół kameralny Ars Iuvenum.
– To kolejny etap naszych poszukiwań w świecie muzyki kameralnej – mówi Grzegorz Puchalski, kierownik artystyczny zespołu Ars Iuvenum. – Punktem wyjścia zaprezentowania Pour Nicanor Sergiu Natry było Introduction and Allegro Maurice’a Ravela, kompozycja powszechnie znana na świecie, także z uwagi na piękną kadencję harfy. Znalazłem płytę nagraną w hołdzie temu arcydziełu pt. „In The Light Of Ravel”, z utworami żyjących kompozytorów (m.in. Johna Metcalfa) rozpisanymi dokładnie na ten sam skład instrumentów, a wśród nich Pour Nicanor S. Natry. Będzie to nasze premierowe wykonanie. Podobnie jak Kwintet Jeana Françaix’a – ten utwór też zagramy po raz pierwszy, choć twórczość francuskiego kompozytora prezentowaliśmy już wcześniej. Zagramy również jedno z najwspanialszych dzieł kameralnych Franza Schuberta Oktet F-dur , napisane z orkiestrowym rozmachem, nazywane z tego powodu „małą symfonią”, choć przyznam, że nazwanie go „małą” formą” jest nieadekwatne. Przypomina wielkie formy z czasu romantyzmu, wykonujemy go w składzie dużego zespołu kameralnego, bez dyrygenta – to duże wyzwanie.

Jean Françaix reprezentuje młodsze pokolenie francuskich kompozytorów. Uczeń fortepianu Isidor Philipp w Konserwatorium Paryskim, uczył się prywatnie kompozycji u Nadii Boulanger, której wsparcie pomogło w promocji jego muzyki. Studia ukończył w 1930 roku z pierwszą nagrodą. Był uczestnikiem festiwali Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Wiedniu (1932), Baden-Baden i Brukseli (1936), Florencji (1937), Palermo (1949) i Frankfurcie (1951). W 1950 roku otrzymał Prix du Portique za całokształt twórczości. Sporadycznie występował jako pianista, wykonując własne utwory. Był przedstawicielem neoklasycyzmu w muzyce, choć jego neoklasycyzm w przeciwieństwie do Strawińskiego, Prokofjewa i grupy Les Six jest mniej modernistyczny. W twórczości Françaixa widoczne są nawiązania do Chabriera, Satiego, Poulenca i Ravela. Muzyka kompozytora cechuje się przejrzystą fakturą, tonalną harmoniką, żywą rytmiką i barwną instrumentacją.

Sergiu Natra jest Rumunem urodzonym w rodzinie pochodzącej z Austrii, Niemiec i Czech. Jako dziecko studiował grę na fortepianie i muzykę, a poszczególne studia muzyczne rozpoczął w 1932 r., Kontynuował w konserwatorium (1942) i ukończył Królewską Akademię Muzyczną w Bukareszcie (1954). Studiował m.in. teorię, kompozycję i orkiestrację u Leona Kleppera oraz muzykę współczesną u Michaela Andricu. Zaczął komponować już w młodym wieku, a jego utwór „March and Choral” na orkiestrę symfoniczną zapewnił mu w Rumunii status modernisty. W 1961 roku Natra i jego żona Sonia wyemigrowali do Izraela. Natra był profesorem Akademii Muzycznej na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, na którym uczył muzyki XX wieku, kompozycji i analizy form. Wśród jego studentów byli Lior Shambadal, Rafi Kadishson, Erel Paz, Ruben Seroussi, Deborah Rothstein Schramm, Dror Elimelech (kompozytorzy), Yehonatan Berick (skrzypek), Sally Pinkas, Eugene Alcalay, Sivan Silver i Gil Garburg, Dr. Eran Lupu (pianiści), Yoni Farhi (pianista i dyrygent). Natra to kompozytor o wyraźnej orientacji europejskiej, który ma wyraźny osobisty ślad i szczególny styl pisania z melodyjnością i atonalnym językiem.

Franz Schubert, austriacki kompozytor, to jeden z głównych przedstawicieli romantyzmu w muzyce. Pisał przede wszystkim pieśni, stworzył ich ponad 600, wiele z nich do słów J. W. Goethego. Były wśród nich pieśni przekomponowane, wariacyjne, deklamacyjne, ballady. Jego utwory fortepianowe i kameralne również noszą ślady wpływu liryki wokalnej.

Dziękujemy za wsparcie PKO BP – Sponsorowi Strategicznemu Opery i Filharmonii Podlaskiej
Data wydarzenia 29 I 2021
Miejsce wydarzenia YouTube OiFP

Artyści

Zespół Kameralny ARS IUVENUM

Grzegorz Puchalski – klarnet, kierownictwo artystyczne
Stanisław Kuk – skrzypce
Paweł Kuk – skrzypce
Radosław Koper – altówka
Szymon Stępka – wiolonczela
Ryszard Wolicki – kontrabas
Magdalena Jakubowska-Puchalska – flet
Magdalena Kania – fagot
Siergiej Janowicz – waltornia
Aldona Poczwardowska – harfa

Program

J. Françaix – Kwintet nr 1 na flet, harfę, skrzypce, altówkę i wiolonczelę
S. Natra – Pour Nicanor na harfę, flet, klarnet i kwartet smyczkowy
F. Schubert – Oktet F-dur D.803 na klarnet, waltornię, fagot i kwintet smyczkowy

Dates

Data wydarzenia Fri 11 Dec 2020
Godzina rozpoczęcia
YouTube OiFP
Informacja o dostępności biletów Sold out
Data wydarzenia Fri 29 Jan 2021
Godzina rozpoczęcia
YouTube OiFP
This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.