Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Concert

Pawlik/Moniuszko—Polish Jazz

Two great artists, two ages, two musical sensitivities

Włodek Pawlik is the only Polish Grammy winner for jazz. His newest CD is the very first in the worlds to feature works by Stanisław Moniuszko in jazz arrangements. The recording is by Włodek Pawlik Trio, consisting of Pawlik (piano), Paweł Pańta (double bass), and Adam Zagórski (percussion).

Data wydarzenia 10 V 2019
Cena biletów 10–35 PLN
Miejsce wydarzenia Concert Hall
Podleśna 2

Artists

Włodek Pawlik Trio
 Włodek Pawlik—piano
 Paweł Pańta—double bass
 Adam Zagórski—percussion

Programme

Works from the CD “Pawlik/Moniuszko—Polish Jazz”, inspired by compositions of Stanisław Moniuszko, arranged by Włodek Pawlik, e.g. “Prząśniczka”, “Pieśń wieczorna”, “Ten zegar stary”, “Gdyby rannym słonkiem”, “Szumią jodły na gór szczycie”, “Aria z kurantem”

This website uses cookies to ensure that we give you the best possible experience. If you continue to use this website, you consent to the use of cookies by the Podlasie Opera and Philharmonic. Detailed information regarding the personal data processing and the cookie policy are to be found at Protection of Personal Data & Privacy Policy tab.