w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

1. Strona internetowa Opery i Filharmonii Podlaskiej pozwala na zakup biletów w trybie online. Obsługą sprzedaży online zajmuje się operator Bilety24, którego właścicielem jest firma Bilety24 Sp. z o.o.
2. Bilety kupione online przesyłane są pocztą elektroniczną w formie pliku PDF. Można je wydrukować w domu, ale honorowane są również bilety w formie elektronicznej na urządzeniach mobilnych.
3. Sprzedaż online kończy się na jedną godzinę przez rozpoczęciem koncertu/spektaklu lub w momencie sprzedaży całej puli miejsc.
4. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną biletu z cennika Opery i Filharmonii Podlaskiej ustalonego na konkretne wydarzenie, powiększoną o prowizję dla serwisu Bilety24 – prowizja wynosi 5% ceny biletu (prowizja naliczana jest do ceny brutto biletu).
5. Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu trwa 20 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty. Bilet jest dostępny dopiero po potwierdzeniu poprawności transakcji przez Przelewy24. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletu oraz linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 20 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta: e-mail info@bilety24.pl lub telefonicznie 61 642 92 36 wew. 1, czynnym siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00–24.00.
6. Jednorazowo w trybie online istnieje możliwość zakupu maksymalnie 15 biletów. Po przekroczeniu tej ilości należy dokonać kolejnej operacji zakupu. Ilość operacji jest nieograniczona.
7. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej w opcji print@home, pobrany z serwisu, wydrukowany na własnej drukarce, okazuje się bileterowi bezpośrednio podczas wejścia do miejsca wydarzenia. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób.
8. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega wymianie na bilet standardowy w kasie biletowej.
9. Przy zakupie biletu online możliwe jest zrealizowanie płatności za bilet kartą płatniczą lub inną metodą płatności internetowych, dopuszczalnych w serwisie.
10. Operatorem płatności online jest system Przelewy24 zapewniający natychmiastową wpłatę za zakupiony bilet.
11. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT również na wyraźną prośbę Klientów indywidualnych za bilety zakupione online, zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu zakupu. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Faktury mogą też być wystawiane przez firmę Bilety24 Sp. z o.o. na podstawie potwierdzenia przelewu i wydruku biletów z systemu Bilety24. Prośby można kierować na adres: info@bilety24.pl.
12. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. W tym przypadku zwrotów dokonuje firma Bilety24 Sp. z o.o.

Ważne linki