Wiernym Kościoła Prawosławnego i innych obrządków wschodnich
składamy życzenia pogodnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.
Niech Wasze domy wypełni nadzieja i pokój
a w sercach zagości radość ze Zmartwychwstania.

Dyrekcja i Pracownicy
Opery i Filharmonii Podlaskiej –
– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
im. Stanisława Moniuszki