Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą radość, wzajemną życzliwość
i staną się źródłem wzmacniania ducha.
Niech napełnią nasze serca pokojem, miłością i dobrocią
i pomogą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niegasnącej nadziei na lepsze jutro
życzy

Dyrekcja i Pracownicy
Opery i Filharmonii Podlaskiej –
– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
im. Stanisława Moniuszki